Wiadomości Bydgoszcz > News >

PJP MAKRUM SA (11/2022) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Zarząd spółki PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 02 grudnia 2022 roku, otrzymał informację od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej GK IMMOBILE), także jako następca prawny MAKRUM Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w oparciu o treść art. […]

Więcej

PJP MAKRUM SA (9/2022) Rejestracja zmiany w Statucie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 sierpnia 2022 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego […]

Więcej

PJP MAKRUM SA (4/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym tj. 13 czerwca 2022 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej […]

Więcej

PJP MAKRUM SA (5/2022) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 13.06.2022 r.

PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 13 czerwca 2022 r. jako akcjonariusze posiadający na tym Zgromadzeniu co najmniej 5% głosów byli obecni: – Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. – spółka posiadała 2.998.602 głosów, co stanowiło 76,18% na WZ (a w ogólnej liczbie głosów 50,12%), […]

Więcej

PJP MAKRUM SA (2/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 13.06.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje […]

Więcej
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM