Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > PJP MAKRUM SA (9/2022) Rejestracja zmiany w Statucie

PJP MAKRUM SA (9/2022) Rejestracja zmiany w Statucie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 sierpnia 2022 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), rejestracji zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami, Sąd dokonał rejestracji zmiany w Statucie w zakresie dodania punktu 59) w § 2 ust. 1 Statutu.

Wskazana powyżej zmiana Statutu Spółki została dokonana na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP Makrum S.A. z dnia 13 czerwca 2022 roku.

Treść zmienionego postanowienia Statutu Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego w jednolitym tekście Statutu uwzględniającym ww. zmianę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM