Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > PJP MAKRUM SA (4/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.

PJP MAKRUM SA (4/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym tj. 13 czerwca 2022 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 4 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM