Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > PJP MAKRUM SA (8/2022) Doręczenie Spółce pozwu o zapłatę

PJP MAKRUM SA (8/2022) Doręczenie Spółce pozwu o zapłatę

Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., informuje o doręczeniu Spółce w dniu 22 lipca 2022 r. ze strony Sądu Okręgowego w Szczecinie, pozwu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej Zamawiający), o zapłatę kwoty łącznie 23.311.169,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31.12.2021 r., na którą składa się kwota kary umownej w związku ze zwłoką w usunięciu wady w wysokości 568.000 PLN wynikającej umowy na realizację przez Spółkę jako wykonawcę zadanie o nazwie: „Wymiana suszarni nawozów 311 X PN-2” z dnia 04 kwietnia 2017 r., roszczenie tytułem wykonawstwa zastępczego w wysokości 926.477,89 PLN i kwota odszkodowania uzupełniającego w związku ze „stratami produkcyjnymi” w wysokości 21.816.691,77 PLN.

Jak już Zarząd Spółki informował, roszczenie Zamawiającego uznaje za bezzasadne. Spółka szczegółowo odniesie się do pozwu Zamawiającego w odpowiedzi na pozew.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM