GK IMMOBILE SA (22/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 24.10.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A., z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), […]

Więcej

Gdzie aktualnie składać CV? Sprawdź oferty pracy w Bydgoszczy

Aktualnie, stopa bezrobocia w Bydgoszczy znajduje się na rekordowo niskim poziomie 3,3%, co stanowi nie tylko genialny wynik na tle całego kraju, ale również samego województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie bezrobocie jest średnio wyższe aż o cztery punkty procentowe. Wynika więc z tego, że mieszkańcy Bydgoszczy generalnie nie powinni obawiać się o możliwość zdobycia zatrudnienia. Niemniej, przed […]

Więcej

MKiDN: Siedem wniosków restytucyjnych do Federacji Rosyjskiej. Polskie muzea wywieszają puste ramy (komunikat)

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje: Polska przekazała Federacji Rosyjskiej siedem wniosków restytucyjnych dotyczących dzieł sztuki wywiezionych do ZSRR przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. „Miejsce i termin naszego spotkania są nieprzypadkowe. Za 3 dni – 17 września – minie […]

Więcej

Opery, balet i spektakle teatralne wracają na wielki ekran Multikina. Ruszyła sprzedaż biletów na sezon 2022-2023

Cykl Teatrów National Theatre Live zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. Spotkanie z najlepszymi tytułami na dużym ekranie, w wygodnym fotelu, bez potrzeby wyjeżdżania poza granice kraju, to coś, co nasi widzowie doceniają już od lat. Spektakle są też idealnym sposobem na spotkanie z językiem angielskim – a to dla osób uczących się jest niepowtarzalną szansą […]

Więcej

RELPOL SA (17/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 31.08.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Relpol S.A., z dniem 01.09.2022 Pana Krzysztofa Pałgana Wiceprezesa i p.o. Prezesa Zarządu oraz Panią Monikę Kuriatę Członka Zarządu, a następnie z dniem 01.09.2022 powołała 3 osoby w skład Zarządu nowej, wspólnej kadencji w osobach: 1. Krzysztofa […]

Więcej

DADELO SA (14/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki DADELO S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne […]

Więcej

PJP MAKRUM SA (9/2022) Rejestracja zmiany w Statucie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 sierpnia 2022 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (20/2022) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Podstawa prawna: Inne uregulowania Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także „Spółka Przejmująca”) ze spółką Makrum Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”). Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne, stosownie […]

Więcej

Menadżer ds. Kooperacji i Sprzedaży – branża metalowa | Oferta pracy Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w handlu narzędziami i maszynami poszukuje osoby na stanowisko MENADŻERA DS. KOOPERACJI I SPRZEDAŻY! Miejsce pracy: RZESZÓW + obszar zależny od Twoich działań     Pracodawca OFERUJE: Pracę od poniedziałku do piątku w zadaniowym trybie pracy – zdalnie Wynagrodzenie podstawowe od 5tys. netto – Firma jest otwarta na Twoje propozycje System prowizyjny […]

Więcej
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM