Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > SYNEKTIK SA (24/2022) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

SYNEKTIK SA (24/2022) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka powzięła informację o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci pomiędzy BFF MEDFinance SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 66, 90-118 Łódź, a Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz (Szpital), w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Wartość oferty wynosi 13 424 069,13 PLN netto. W ramach oferty jedynym podwykonawcą jest Spółka.

W dniu 5 sierpnia 2022 r. miało miejsce otwarcie ofert i na platformie zakupowej Szpitala ukazała się informacja, że do jego siedziby wpłynęła jedna oferta.

Przedmiotowa oferta została uznana przez Zarząd Synektik za istotną, gdyż jej wartość netto wynosi ponad 8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2021, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM