Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (3/2022) Zawarcie przez Emitenta transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.

GK IMMOBILE SA (3/2022) Zawarcie przez Emitenta transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 04 lutego 2022 roku, otrzymał informację ze strony podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu ofert sprzedaży Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji ATREM S.A. z dnia 08 grudnia 2021 r., o zawarciu transakcji sprzedaży akcji ATREM S.A., na podstawie której Emitent nabędzie 526 332 sztuk akcji ATREM S.A., co stanowi 5,70% kapitału zakładowego ATREM S.A. i 5,70% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATREM S.A. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji ma nastąpić w dniu 09 lutego 2022 r.

Po rozliczeniu transakcji zakupu akcji Emitent będzie posiadać 6 618 184 sztuki akcji ATREM S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ATREM S.A. co stanowi 71,70% udziału w kapitale zakładowym ATREM S.A., tj. 71,70% w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATREM S.A.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM