Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > ATREM SA (3/2022) Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki

ATREM SA (3/2022) Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 04 lutego 2022 roku, otrzymał informację związaną z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 08 grudnia 2021 r., ogłoszonym przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Wzywający), o zawarciu transakcji sprzedaży akcji Spółki na podstawie której Wzywający nabędzie 526 332 sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,70% kapitału zakładowego Spółki i 5,70% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji ma nastąpić w dniu 09 lutego 2022 r.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM