Wiadomości Bydgoszcz > News >

DADELO SA (14/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki DADELO S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne […]

Więcej

DADELO SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (wraz z załącznikiem), które w dniu 11 maja 2022 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”). ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas […]

Więcej

DADELO SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki DADELO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 11 maja 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, […]

Więcej
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM