Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > DADELO SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A.

DADELO SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (wraz z załącznikiem), które w dniu 11 maja 2022 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM