Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > Wpływ ministra Roberta Telusa na rolnictwo i rozwoju wsi

Wpływ ministra Roberta Telusa na rolnictwo i rozwoju wsi

– Utworzenie Funduszu Wspierania Rynku Zbożowego, którego zadaniem jest kontrola popytu na zboża i zarządzanie cenami.

– Ustanowienie Krajowych Rzeczników Zbożowych, którzy będą odpowiedzialni za stały monitoring rynku zbożowego oraz za zapobieganie nadmiernym wahaniom cen.

– Utworzenie Krajowego Systemu Rejestracji Produkcji Zbożowej, który będzie pełnił funkcję kontroli zbiorów i zapobiegania pozarolniczemu wykorzystaniu płatności bezpośrednich.

– Utworzenie Funduszu Gwarancyjnego, który będzie udzielał wsparcia finansowego rolnikom w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak susza, powodzie, gradobicia czy choroby zwierząt gospodarskich.

– Zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla wszystkich gospodarstw rolnych o powierzchni do 10 ha.

– Dopłaty do nawozów: Polska jest jednym z kilku krajów w UE, które zastosowały dopłaty do nawozów.

– Dopłaty do paliwa rolniczego: zwrot 2,5 zł za litr zakupionego oleju napędowego – wzrost o 150 procent w stosunku do 2023 roku.

– Dodatek sołecki: 400 zł miesięcznie dla sołtysa, który pełnił funkcję co najmniej trzy kadencje, przez 12 lat.

– Uproszczenie ekoschematów dla gospodarstw do 5 ha – 250 euro/1ha.

Pomoc dla pszczelarzy: podniesienie do 90 mln zł limitu do przezimowanych rodzin pszczelarskich.

Wsparcie producentów trzody chlewnej:

– Umożliwienie hodowli świń na własny użytek.

– Kontynuacja Programu Locha+ – wartość pomocy 600 mln zł.

– Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego – wartość pomocy 250 mln zł.

– Kredyty płynnościowe –w zależności od wielkości gospodarstwa od 150 do 500 tysięcy zł, z okresem do 72 miesięcy, oprocentowaniem 3%.

– Kredyty skupowe – 3% kredyty do wysokości 50 mln zł dla skupujących zboża i owoce miękkie.

– Ulepszenie systemu gospodarowania gruntami rolnymi.

– Fundusz Ochrony Rolnictwa – ustawa weszła w życie 1 października 2023 r. To gwarancja ochrony płatności rolnika.

– Dopłata w wysokości 300 złotych do tony mokrej kukurydzy skupionej przez podmioty skupowe.

– Zmiany przepisów prawnych umożliwiające budowę bez konieczności pozyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 300 m3 i wysokości do 20m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną do 400m2.

– Zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla wszystkich gospodarstw rolnych o powierzchni do 20 ha.

Sojusz 5 narodów graniczących z Europą, w skład którego wchodzą Polska, Słowacja, Bułgaria, Rumunia i Węgry, przyczynił się do uzyskania dla naszych rynków unijnych ochrony. We właściwy sposób zaczęły działać korytarze solidarnościowe, dzięki którym obecnie są one chronione przed importem zbóż z innych państw. Ograniczenia te nie byłyby możliwe do wprowadzenia bez polskiego ministerstwa rolnictwa, którego działania przyczyniły się do powstania sojuszu.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM