Wpływ ministra Roberta Telusa na rolnictwo i rozwoju wsi

– Utworzenie Funduszu Wspierania Rynku Zbożowego, którego zadaniem jest kontrola popytu na zboża i zarządzanie cenami. – Ustanowienie Krajowych Rzeczników Zbożowych, którzy będą odpowiedzialni za stały monitoring rynku zbożowego oraz za zapobieganie nadmiernym wahaniom cen. – Utworzenie Krajowego Systemu Rejestracji Produkcji Zbożowej, który będzie pełnił funkcję kontroli zbiorów i zapobiegania pozarolniczemu wykorzystaniu płatności bezpośrednich. – […]

Więcej
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM