Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (3/2023) Korekta raportu Rb 3/2023: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

GK IMMOBILE SA (3/2023) Korekta raportu Rb 3/2023: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

W nawiązaniu do raport bieżącego nr 3/2023 z dnia 24.01.2023 r., Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje o zmianie terminu przekazywanie raportów jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2023 r., z dnia 31 maja 2023 r., na 30 maj 2023 r.

W związku z powyższą korektą, terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku są następujące:

1. Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2023 r. – dnia 30 maja 2023 r.

– za III kwartał 2023 r. – dnia 29 listopada 2023 r.

2. Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r.

– dnia 28 września 2023 r.

3. Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r.

– dnia 26 kwietnia 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM