Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > MI: rządowe wsparcie na drogi samorządowe w 2023 r. (komunikat)

MI: rządowe wsparcie na drogi samorządowe w 2023 r. (komunikat)

– Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. Wsparcie rządowe uzyska 1780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1 242 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 397 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 249 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. Premier zatwierdził także dofinansowanie ze środków RFRD dla 18 zadań miejskich, zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

„Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczyliśmy prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.:

Województwo dolnośląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 144 mln zł:

• 46,5 mln zł na zadania powiatowe,

• 97,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 110 zadań: 27 powiatowych i 83 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 107 kilometrów dróg: 42 km powiatowych i 65 km gminnych.

Województwo kujawsko-pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 146,2 mln zł:

• 43 mln zł na zadania powiatowe,

• 103,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 139 zadań: 25 powiatowych i 114 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 195 kilometrów dróg: 67 km powiatowych i 128 km gminnych.

Województwo lubelskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 271,5 mln zł:

• 163,9 mln zł na zadania powiatowe,

• 107,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 115 zadań: 29 powiatowych i 86 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 265 kilometrów dróg: 182 km powiatowych i 83 km gminnych.

Województwo lubuskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wyniesie 85,7 mln zł:

• 31,5 mln zł na zadania powiatowe,

• 54,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 61 zadań: 20 powiatowych i 41 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 71 kilometrów dróg: 36 km powiatowych i 35 km gminnych.

Województwo łódzkie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 153,3 mln zł:

• 82,7 mln zł na zadania powiatowe,

• 70,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 107 zadań: 37 powiatowych i 70 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 267 kilometrów dróg: 169 km powiatowych i 98 km gminnych.

Województwo małopolskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 191,7 mln zł:

• 87,8 mln zł na zadania powiatowe,

• 103,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 169 zadań: 44 powiatowe i 125 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 218 kilometrów dróg: 107 km powiatowych i 111 km gminnych.

Województwo mazowieckie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 299,5 mln zł:

• 164,9 mln zł na zadania powiatowe,

• 134,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 111 zadań: 38 powiatowych i 73 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 142 kilometrów dróg: 75 km powiatowych i 67 km gminnych.

Województwo opolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie 55,5 mln zł:

• 8,4 mln zł na zadania powiatowe,

• 47,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 42 zadania: 10 powiatowych i 32 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 31 kilometrów dróg: 9 km powiatowych i 22 km gminnych.

Województwo podkarpackie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 181,4 mln zł:

• 87,9 mln zł na zadania powiatowe,

• 93,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 106 zadań: 27 powiatowych i 79 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 185 kilometrów dróg: 101 km powiatowych i 84 km gminnych.

Województwo podlaskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie 201,1 mln zł:

• 104,4 mln zł na zadania powiatowe,

• 96,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 164 zadania: 61 powiatowe i 103 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 282 kilometrów dróg: 178 km powiatowych i 104 km gminnych.

Województwo pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 131,9 mln zł:

• 44,6 mln zł na zadania powiatowe,

• 87,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 116 zadań: 29 powiatowych i 87 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 192 kilometrów dróg: 82 km powiatowych i 110 km gminnych.

Województwo śląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 139,1 mln zł:

• 69 mln zł na zadania powiatowe,

• 70,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 87 zadań: 31 powiatowych i 56 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 128 kilometrów dróg: 62 km powiatowych i 66 km gminnych.

Województwo świętokrzyskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 141,2 mln zł:

• 71,5 mln zł na zadania powiatowe,

• 69,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 104 zadania: 41 powiatowych i 63 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 127 kilometrów dróg: 68 km powiatowych i 59 km gminnych.

Województwo warmińsko-mazurskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 169 mln zł:

• 84,4 mln zł na zadania powiatowe,

• 84,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 152 zadania: 55 powiatowych i 97 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 305 kilometrów dróg: 171 km powiatowych i 134 km gminnych.

Województwo wielkopolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 233,3 mln zł:

• 106,5 mln zł na zadania powiatowe,

• 126,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 150 zadań: 42 powiatowe i 108 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 184 kilometrów dróg: 97 km powiatowych i 87 km gminnych.

Województwo zachodniopomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 102,2 mln zł:

• 52,2 mln zł na zadania powiatowe,

• 50 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 47 zadań: 22 powiatowe i 25 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 71 kilometrów dróg: 47 km powiatowych i 24 km gminnych

Zadania miejskie

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 983 mln zł.

„W tym roku po raz pierwszy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają zadania zgłoszone przez władze samorządowe z miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. W przypadku zadań miejskich dofinansowanie może wynieść do 80 proc. wartości zadania, ale nie więcej niż 30 mln zł. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenia dostępności transportowej oraz spójności sieci dróg publicznych” – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Białystok

• Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku – wartość projektu: 40,9 mln zł; kwota dofinansowania: 20,45 mln zł.

Bydgoszcz

• Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy – wartość projektu: 60 mln zł; kwota dofinansowania: 30 mln zł.

Gdańsk

• Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku, w ramach zadania „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta” – wartość projektu: 5,5 mln zł; kwota dofinansowania: 2,75 mln zł.

Gorzów Wielkopolski

• Przebudowa ul. Spichrzowej w Gorzowie Wielkopolskim – etap II – wartość projektu: 13,15 mln zł; kwota dofinansowania: 6,6 mln zł.

Katowice

• Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice – wartość projektu: 131 mln zł; kwota dofinansowania: 30 mln zł.

Kielce

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach – wartość projektu: 47 mln zł; kwota dofinansowania: 23,5 mln zł.

Kraków

• Przebudowa drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego w Krakowie – wartość projektu: 43 mln zł; kwota dofinansowania: 21,5 mln zł.

Lublin

• Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie – wartość projektu: 60 mln zł; kwota dofinansowania: 30 mln zł.

Łódź

• Przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi – wartość projektu: 61,1 mln zł; kwota dofinansowania: 30 mln zł.

Olsztyn

• Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – wartość projektu: 13,06 mln zł; kwota dofinansowania: 6,53 mln zł.

Opole

• Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola – wartość projektu: 17,6 mln zł; kwota dofinansowania: 8,8 mln zł.

Poznań

• Rozbudowa ul. Hodowlanej w Poznaniu – wartość projektu: 9 mln zł; kwota dofinansowania: 4,5 mln zł.

Rzeszów

• Budowa DW 878 od al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka – wartość projektu: 203,8 mln zł; kwota dofinansowania: 30 mln zł.

Szczecin

• Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych – wartość projektu: 61 mln zł; kwota dofinansowania: 30 mln zł.

Toruń

• Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta Torunia – wartość projektu: 61,3 mln zł; kwota dofinansowania: 30 mln zł.

Warszawa

• Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego w m.st. Warszawa – wartość projektu: 50 mln zł; kwota dofinansowania: 25 mln zł.

Wrocław

• Rozbudowa ul. Wilkszyńskiej, przebudowa ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (ETAP I) we Wrocławiu – wartość projektu: 54,9 mln zł; kwota dofinansowania: 27,45 mln zł.

Zielona Góra

• Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – wartość projektu: 50,6 mln zł; kwota dofinansowania: 25,3 mln zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2022 r.

W 2022 roku wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano dla 2 328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1 698 gminnych. Dzięki temu możliwa jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2022 roku to 2,73 mld zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

RFRD – obwodnice.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, od 2021 roku można uzyskać również środki na dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Na liście zadań obwodnicowych zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania znajduje się 51 obwodnic, z łącznym dofinansowaniem 2,4 mld zł. Trwa proces podpisywania umów o dofinansowanie tych zadań. Łączna wartość zadań, które uzyskają wsparcie wynosi 4 525 mln zł. Dotychczas podpisano 32 umowy o udzielenie dofinansowania ze środków RFRD na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł.

RFRD – zadania mostowe

W 2022 r. wsparcie uzyskały dodatkowe dwa zadania mostowe na łączną kwotę 255 mln zł. O środki na dofinansowanie zadań mostowych mogą ubiegać się jedynie zarządcy dróg, którzy uzyskali dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Do końca marca tego roku trwa nabór wniosków z RFRD o dofinansowanie zadań mostowych na 2022 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM