Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (29/2022) Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną MAKRUM Development Sp. z o.o.

GK IMMOBILE SA (29/2022) Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną MAKRUM Development Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2022 r., Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie z wniosku Spółki Przejmującej o wpisie w rejestrze przedsiębiorców połączenia Spółki Przejmującej ze spółką MAKRUM Development Sp. z .o., z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpiło stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 515 §1 ksh w związku art. 516 § 6 ksh kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM