Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (14/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.

GK IMMOBILE SA (14/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 10 czerwca 2022 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Odstąpiono od głosowań w ramach punktu 12 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych propozycji zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM