Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > DROZAPOL-PROFIL SA (7/2022) Informacja o podjęciu przez Spółkę Zależną Uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2021

DROZAPOL-PROFIL SA (7/2022) Informacja o podjęciu przez Spółkę Zależną Uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2021

Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej DP Invest Sp. z o.o. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2021 w wysokości 1 968 694,62 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy na rzecz jedynego wspólnika – Spółki Drozapol-Profil S.A. Jako dzień dywidendy ustalony został dzień podjęcia Uchwały o podziale zysku, tj. 01.06.2022 r., zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 08.06.2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM