Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (11/2022) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

GK IMMOBILE SA (11/2022) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, zgodnie z którą Rada Nadzorcza Spółki postanowiła pozytywnie zaopiniować i przedstawić do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.014.517,28 zł, tj. 0,04 zł na akcję, z tym zastrzeżeniem, że w podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia w/w uchwały 414.031 akcji.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM