Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > DROZAPOL-PROFIL SA (2/2022) Rezygnacja Prokurenta i powołanie osoby zarządzającej

DROZAPOL-PROFIL SA (2/2022) Rezygnacja Prokurenta i powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu 11.02.2022 r. wpłynęła rezygnacja Pana Jordana Madej z tytułu powołania na funkcję Prokurenta Spółki, z dniem 11.02.2022 roku.

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje jednocześnie, że w dniu 11.02.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na V-ce Prezesa Zarządu z dniem 11.02.2022 r. Pana Jordana Madej.

Pan Jordan Madej pracę w Drozapol-Profil S.A. rozpoczął w dniu 14.02.2006 r. roku. Od dnia dzisiejszego jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju. Pan Jordan Madej pełni również funkcję Członka Zarządu Spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. Do dnia dzisiejszego pełnił w firmie funkcję Prokurenta oraz Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Wcześniej pracował w firmie Drozapol-Profil S.A. m.in. jako Dyrektor ds. Oceny Ryzyka, Windykacji i Analiz; Analityk oceny ryzyka; Pełnomocnik zarządu ds. analiz i oceny ryzyka. Pan Jordan Madej posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na specjalizacji: Administracja Publiczna oraz studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na specjalizacji: Administracja Gospodarcza. Ponadto w 2020 roku Pan Jordan Madej ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku Rachunkowość strategiczna, operacyjna i zarządcza. Pan Jordan Madej posiada szeroką wiedzę m.in. z zakresu analizy finansowej, oceny ryzyka, zabezpieczenia transakcji krajowych i zagranicznych, windykacji, zarządzania. W ramach podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji Pan Jordan Madej brał udział w licznych kursach i szkoleniach.

Pan Jordan Madej nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Drozapol-Profil S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM