Wiadomości Bydgoszcz > News >

VISTAL GDYNIA SA (3/2023) Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 Zarząd Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 roku Spółka wniosła pozew przeciwko Trakcja S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy o zapłatę należności w łącznej wysokości 8.810.729,64 zł (słownie osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 64/100). Dochodzone […]

Więcej
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM