Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > Zyski Mohawk Industries w trzecim kwartale – przeanalizujmy wyniki

Zyski Mohawk Industries w trzecim kwartale – przeanalizujmy wyniki

Grupa PGE prowadzi od 2018 roku nieustanną modernizację elektrociepłowni w największych miastach Polski. Efektem tej modernizacji są nowoczesne, niskoemisyjne źródła kogeneracyjne, które w ciągu najbliższych 3 lat zostaną oddane do użytku w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu. Inwestycje w źródła gazowe, zakończone w 2023 roku, zostaną przeprowadzone w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie i Siechnicach. Te przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, jak i zmniejszą emisje z elektrociepłowni.

Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ogłosiła wczoraj stratę w III kwartale 2023 w wysokości 760 mln dolarów i stratę na akcję w wysokości 11,94 dolarów w wyniku nieodpłatnych strat z tytułu nadwyżki cen podatkowych w wysokości 876 mln dolarów. Aktualna wartość rynkowa spółki w połączeniu z trudnymi warunkami makroekonomicznymi i wyższymi współczynnikami dyskontowania spowodowała przeanalizowanie salda długoterminowych kapitałów obrotowych i niematerialnych, co doprowadziło do wyższych nieodpłatnych strat. Przychody netto w III kwartale 2023 wyniosły 2,8 mld dolarów, co stanowi 5,2% spadek w stosunku do poprzedniego roku po uwzględnieniu constant currency i dni. W III kwartale 2022 spółka odnotowała przychody netto w wysokości 2,9 mld dolarów, stratę netto w wysokości 534 mln dolarów i stratę na akcję w wysokości 8,40 dolarów. Przychody netto po odliczeniu strat nieodpłatnych i innych wydatków jednorazowych wyniosły 212 mln dolarów, a zysk na akcję wyniósł 2,72 dolara.

W okresie trwającym od 1 października 2022 do 30 września 2023 roku Firma odnotowała stratę netto w wysokości 579 milionów dolarów i stratę na jednostkę akcji w wysokości 9,10 dolarów. Poprawiona zysk netto wyniósł 462 miliony dolarów, a poprawiony zysk na jednostkę akcji wyniósł 7,23 dolara, z wyłączeniem kosztów nadzwyczajnych i innych pojedynczych kosztów. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku przychody netto wyniosły 8,5 miliarda dolarów, spadek o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego oraz 8,7% w stosunku do wcześniejszych przychodów i w stosunku do kursu wymiany walut. W okresie trwającym od 1 października 2022 do 30 września 2023 roku Firma odnotowała przychody netto w wysokości 9,1 miliarda dolarów, stratę netto w wysokości 8 milionów dolarów oraz stratę na jednostkę akcji w wysokości 0,13 dolarów oraz poprawiony zysk netto wyniósł 739 milionów dolarów, a poprawiony zysk na jednostkę akcji wyniósł 11,56 dolarów, z wyłączeniem kosztów nadzwyczajnych i innych pojedynczych kosztów.

Jeff Lorberbaum, Zarządzający i Prezes Spółki, komentując wyniki finansowe trzeciego kwartału, stwierdził: „Nasze wyniki za kwartał były zgodne z naszymi oczekiwaniami, ponieważ nasza branża napotkała kontynuowane presje na całym świecie, głównie z powodu ograniczonych inwestycji mieszkaniowych i dalszego ograniczania konsumpcji towarów luksusowych. Nasza wydajność w trzecim kwartale została sezonowo wpływem wakacji w Europie, co zmniejszyło nasze obroty i zyski w porównaniu do poprzedniego kwartału. Niższe koszty materiałów i energii zrekompensowały spadek cen i mieszanin. Musieliśmy również zmierzyć się z wiatrami zagranicznych wymiany walut w wysokości około 20 milionów dolarów na dochody operacyjne lub 0,25 dolara na jednostkę EPS. W całym przedsiębiorstwie czerpaliśmy korzyści z redukcji kosztów, inicjatyw produktywności i niższych kosztów surowców. Zarządzamy naszym kapitałem obrotowym i wygenerowaliśmy silne wolne przepływy pieniężne w wysokości 385 milionów dolarów w kwartale i 660 milionów dolarów od początku roku do dziś.”

W ciągu ostatniego kwartału banki centralne na całym świecie kontynuowały podnoszenie stóp procentowych, aby wyhamować ich gospodarki i zmniejszyć inflację. Ich działania wpływają na nowe budowy i remonty zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i komercyjnym, opóźniając wydatki na nowe projekty. W Stanach Zjednoczonych stopy procentowe hipoteczne osiągnęły najwyższy poziom od ponad dwóch dekad, co wyhamowało rynek mieszkaniowy i ograniczyło aktywność remontową. W Europie konsumenci odkładają duże zakupy, takie jak podłogi, w wyniku wyższych kosztów energii, inflacji i niepewności związanej z wojną na Ukrainie. Nasza branża doświadcza większego wpływu tych nacisków niż inne sektory, ponieważ większość zakupów podłóg może zostać odroczona. Ze względu na wysokie koszty stałe potrzebne do produkcji podłóg, konkurencja wzrasta, gdy branża zwalnia, a uczestnicy próbują zwiększyć sprzedaż, aby maksymalnie wykorzystać absorpcję. W rezultacie nasze średnie ceny i mix sprzedaży zmniejszyły się, a wpływ tego został zrównoważony przez niższe koszty materiałów i energii, korzyści restrukturyzacji i poprawy procesów.

Nasze prognozy dotyczące czasu odzyskania przez sektor nieruchomości wciąż się przesuwają, dlatego kierujemy naszą działalność tak, by maksymalnie wykorzystać nasze wyniki i obieg gotówki do czasu jego nadejścia. Podejmujemy kroki, by zwiększyć naszą produkcję oraz zarządzać marżami i kosztami operacyjnymi. Stworzyliśmy zróżnicowane kolekcje, wybieralnie wprowadziliśmy promocje oraz rozszerzyliśmy nasz udział w kanałach nowego budownictwa. Aby dodatkowo wzmocnić naszą pozycję konkurencyjną, zamkniemy starszą produkcję płytek ceramicznych we Włoszech, a naszą produkcję twardych LVT w Stanach Zjednoczonych przeliczymy na proces ekstrudowania bezpośredniego. Te inicjatywy restrukturyzacyjne będą wiązały się z kosztami niepowtarzalnymi w wysokości około 55 milionów dolarów, z czego 50 milionów będzie niezwiązanych z gotówką. Po ich zakończeniu te inicjatywy powinny poprawić naszą rentowność o 30 milionów dolarów rocznie poprzez poprawę naszej produktywności, obniżenie kosztów produkcji i optymalizację naszej elastyczności produkcyjnej.

Zaawansowana produkcja produktów izolacyjnych i płytek ceramicznych w Europie jest już w pełnym zakresie, a nasze projekty laminatu premium oraz LVT w Stanach Zjednoczonych są nadal w trakcie uruchamiania. Rozszerzona produkcja laminatu w Europie oraz blatów kwarcowych w Stanach Zjednoczonych powinna rozpocząć się w drugiej połowie 2024 roku. W miarę postępu w integracji naszych nabytków w Meksyku i Brazylii, skonsolidowaliśmy zarządzanie ogólne, sprzedaż i funkcje administracyjne, jednocześnie ulepszając ofertę produktów, wydajność operacyjną i bazę klientów. Pomimo tego, że rynki meksykański i brazylijski doświadczają spadku popytu i marż, oczekujemy dodatkowych korzyści z naszych nabytków wraz z odzyskaniem tych rynków.

W trzecim kwartale Globalny Segment Ceramiki odnotował spadek sprzedaży netto w wysokości 0,5% w skali raportowanej, lub 6,0% na podstawie wcześniejszych danych i stałej waluty i dni. Marża operacyjna Segmentu wyniosła -32,5% w skali raportowanej, lub 8,0% na podstawie zmodyfikowanej, w wyniku niekorzystnej ceny i mieszanki produktów, tymczasowych zamknięć zakładu, niższych wolumenów i przeciwnych wiatrów wymiany walut, częściowo zrekompensowanych wzrostem wydajności. Nasz amerykański biznes ceramiczny przewyższył oczekiwania dzięki naszym innowacyjnym wprowadzeniom produktów i wyższym poziomom usług. W ten sposób rozszerzyliśmy swoje pozycje w nowym budownictwie i kanałach komercyjnych. Nasze inwestycje w nowe technologie dekorowania, polerowania i mozaiki dostarczają lokalne alternatywy dla premium importu ceramicznego. Aby dalej rozszerzać sprzedaż blatów z kwarcytu, wprowadzamy więcej stylizowanych kolekcji wykonanych z nowych technologii, które oferują większą wartość. W Europie ruch w sklepach detalicznych oraz nowe budownictwo są dotknięte niepewnością gospodarczą. Aby zwiększyć sprzedaż, odpowiadamy na to konkretnymi promocjami cenowymi w zależności od geografii i kanału. Ceny gazu ziemnego spadły o ponad 80% od ich szczytu, a my ustawiliśmy nasze ceny zgodnie z kosztami energii. Sprzedaż naszych luksusowych płytek kwarcytowych nadal rośnie, a my optymalizujemy nasze niedawne poszerzenie zdolności. W Ameryce Łacińskiej zmniejszyliśmy nasze struktury kosztowe, aby dostosować się do wolniejszych, bardziej konkurencyjnych rynków, z Meksykiem, który był mniej dotknięty. Podczas integracji naszych przejęć uzyskaliśmy zobowiązania klientów do zwiększenia sprzedaży we wszystkich kanałach i poziomach cenowych z wykorzystaniem połączonego portfela produktów.

W trzecim kwartale sprzedaż netto segmentu Flooring Rest of the World spadła o 2,6% wg danych raportowanych lub o 5,0% wg wyników i walut stałych. Marża operacyjna segmentu wyniosła ujemne 22,4% wg danych raportowanych lub 10,9% wg danych dostosowanych, co poprawiło wynik w stosunku do poprzedniego roku, dzięki surowcom, energii i mniejszemu czasowi przestoju, które zrekompensowały niekorzystne ceny, miks i wymianę walut. Winyl na podłogę nadal wykazuje lepsze wyniki niż inne rodzaje podłóg, dlatego zwiększyliśmy produkcję, aby sprostać wyższemu popytowi. Nasze sprzedaże laminatów i LVT cierpią z powodu słabszego rynku i wprowadzamy nowe produkty, merchandising i wybrane promocje w celu optymalizacji wolumenów. Wykonaliśmy restrukturyzację w celu wsparcia przejścia naszych ofert LVT na rynku mieszkaniowym z miękkich na twarde rdzenie, co ma pozytywny wpływ na sprzedaż. W kwartale trzecim nasza działalność paneli spowolniła z powodu spadku remontów, projektów budowlanych i popytu przemysłowego. Sprzedaż naszych wyższomarżowych kolekcji HPL rośnie wraz z rozszerzaniem się naszej bazy klientów. W trzecim kwartale wolumen naszej izolacji wzrósł, a marże były na poziomie z zeszłego roku. Ceny izolacji w branży spadły wraz z kosztami wejściowymi, z regionalną zmiennością spowodowaną nowymi elektrowniami. W Australii i Nowej Zelandii branża spowolniła w kwartale, a nasze sprzedaże w obu krajach spadły nieznacznie. Aby zwiększyć sprzedaż i chronić nasze marże, wprowadzamy ulepszone kolekcje wśród kategorii włókien, podnosimy marketing naszych produktów wysokiej jakości i wprowadzamy celowane promocje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom.

Osiągnięte przychody Segmentu Podłóg w Ameryce Północnej w III kwartale spadły o 11,7% w ujęciu raportowanym lub 12,2% w ujęciu legacy. Marża operacyjna Segmentu wyniosła ujemne 17,4% w ujęciu raportowanym lub 8,1% w ujęciu skorygowanym, w wyniku niekorzystnej ceny i mieszanki produktowej, zmniejszonego wolumenu i niższej wydajności w wyniku niedoużytkowania zasobów zakładu, częściowo zrekompensowanej niższą inflacją. Konkurencja wzrosła we wszystkich kategoriach produktów, a my nadal inwestujemy w nowe produkty i systemy merchandisingu, aby zwiększyć naszą obecność w detalu. Również zwiększyliśmy nasz udział w kanałach budownictwa jednorodzinnego na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. Realizujemy wiele projektów, aby zmniejszyć koszty, poprawić wydajność i maksymalizować wykorzystanie materiałów. W przypadku dywanów mieszkalnych, aby poprawić naszą mieszankę, rozszerzyliśmy nasze kolekcje premium, które zapewniają lepszy styl i funkcje. Dla oszczędnych właścicieli domów zwiększamy naszą ofertę ekologicznych włókien poliestrowych. Nasze kolekcje winyli dobrze sprawdzają się wśród konsumentów o ograniczonym budżecie. W przeciwieństwie do produktów LVT opartych na PVC wprowadziliśmy nowe kompozyty polimerowe, które są bardziej przyjazne dla środowiska i odporne na zadrapania. Nadal zwiększamy naszą produkcję LVT na zachodnim wybrzeżu i nowy proces ekstrudowania w Georgii, które zarówno powinny być znacząco operacyjne w pierwszym kwartale 2024 roku. Rozszerzamy dystrybucję laminatu w kanałach detalicznych i budowlanych, a nasze nowe kolekcje laminatu cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ konsumenci szukają wyższych wizualizacji w dostępnych cenach.

W obecnym kryzysie gospodarczym zarządzamy kontrolowalnymi aspektami naszej działalności, jednocześnie dostosowując się do warunków rynkowych w regionie. We wszystkich naszych regionach wyższe stopy procentowe i utrzymująca się inflacja ograniczają wydatki konsumentów na wyłączność, co skutkuje przesuniętymi remontami i odłożonymi zakupami nowych domów. Podobne presje zaczynają również ograniczać inwestycje komercyjne, w związku z obniżającym się nastrojem biznesowym. Konkurencja o sprzedaże w celu wykorzystania potencjału zakładu wzrasta we wszystkich naszych rynkach, a niższe ceny surowców powinny wyrównać wpływ. Dzięki ulepszonym produktom, merchandisingowi, selektywnym promocjom i rozszerzeniu udziału w najlepiej sprzedających się kanałach, maksymalizujemy nasze wolumeny, jednocześnie zarządzając marżami i wydatkami operacyjnymi. Na szczeblu całej firmy wprowadzamy inicjatywy produktywności, redukcji kosztów i restrukturyzacji, aby obniżyć nasze wydatki i poprawić nasze wyniki. Nadal zarządzamy naszym kapitałem obrotowym, aby optymalizować nasz przepływ gotówki. Oczekujemy, że kursy wymiany walut będą nadal hamować wyniki. Biorąc pod uwagę te czynniki, przewidujemy, że nasze dostosowane EPS w czwartym kwartale będzie wynosić od 1,80 do 1,90 USD, nie uwzględniając żadnych wydatków niepowtarzalnych. Z tego względu nasze dostosowane EPS na cały rok 2023 powinno przekroczyć 9,00 USD.

Od początku branża posadzek dostrzega większe niż w pozostałych sektorach budowlanych cykle wzrostów i spadków z powodu swojej odroczalności. Nasze podstawy biznesowe pozostają silne, a my skorzystamy z znacznego zaległego popytu, gdy branża odzyska siły. Biorąc pod uwagę starzejący się amerykański park mieszkaniowy, ponad 80% właścicieli domów, którzy odpowiedzieli na ostatnie badania JP Morgan, wskazali, że planują przeprowadzić inwestycje remontowe w najbliższym czasie. Ponadto, po latach, kiedy budownictwo odstawało od zapotrzebowania, konieczne będzie znaczne nowe budowanie domów przez wiele następnych lat. Aktywność komercyjna wzrośnie, jako że prognozy gospodarcze się poprawią. Jako największy na świecie dostawca posadzek, Mohawk jest dobrze przygotowany, aby w pełni wykorzystać te okazje.

O firmie Mohawk Industries

Firma Mohawk Industries to światowy lider w produkcji podłóg, tworzący produkty, które udoskonalają przestrzenie mieszkalne i komercyjne na całym świecie. Pionowe procesy produkcji i dystrybucji Mohawk dają konkurencyjne zalety w produkcji dywanów, dywanów, płytek ceramicznych, laminatów, drewna, kamienia i płytek winylowych. Nasza przywódcza w branży innowacja przyniosła produkty i technologie, które odróżniają nasze marki na rynku i spełniają wszystkie wymagania remontów i nowych budynków. Nasze marki są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych w branży, w tym American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin i Vitromex. W ciągu ostatniej dekady Mohawk przekształcił swój biznes z amerykańskiego producenta dywanów w największą firmę produkującą podłogi na świecie z działalnością w Australii, Brazylii, Kanadzie, Europie, Malezji, Meksyku, Nowej Zelandii, Rosji i Stanach Zjednoczonych.

Należy zauważyć, że niektóre z wypowiedzi zawartych w poprzednich akapitach, w szczególności te dotyczące przewidywanej przyszłej wydajności, perspektyw biznesowych, wzrostu i strategii operacyjnych oraz podobnych kwestii, a także te, które zawierają słowa „mogą”, „powinny”, „wierzy”, „przewiduje”, „oczekuje” i „szacuje” lub podobne wyrażenia, stanowią „wyrażenia przewidywania”. Dla tych wypowiedzi Mohawk twierdzi, że korzysta z ochrony bezpieczeństwa dla wyrażeń przewidywania zawartych w Ustawie o Reformie Pozwów O Charakterze Cywilnym z 1995 roku. Nie można zagwarantować, że wypowiedzi przewidywania będą dokładne, ponieważ opierają się one na wielu założeniach, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Następujące ważne czynniki mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki: zmiany w warunkach gospodarczych lub przemysłowych; konkurencja; inflacja i deflacja w dziedzinie ładunków, cen surowców i innych kosztów wejściowych; inflacja i deflacja w rynku konsumenckim; wahania kursów walut; koszty i dostawy energii; czas i poziom inwestycji kapitałowych; czas i wprowadzenie podwyżek cen produktów firmy; obciążenia nieodtwarzalne; integracja przejęć; działalność międzynarodowa; wprowadzanie nowych produktów; racjonalizacja działalności; podatki i reforma podatkowa; produkty i inne roszczenia; spory sądowe; ryzyko i niepewność związane z pandemią COVID-19; zmiany regulacyjne i polityczne w jurysdykcjach, w których działa firma; i inne ryzyka, które zostały wskazane w raportach SEC firmy Mohawk i publicznych oświadczeniach.

Udział w konferencji telefonicznej w piątek, 27 października 2023 roku, o godzinie 11:00 czasu wschodniego jest możliwy na dwa sposoby: przez Internet lub telefon.

Aby uczestniczyć w konferencji przez Internet, odwiedź http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2023-earnings-call. Aby uczestniczyć w konferencji przez telefon, zarejestruj się wcześniej na stronie https://dpregister.com/sreg/4129026795/18d03660587a8, aby otrzymać unikalny numer identyfikacyjny lub zadzwoń 1-833-630-1962 dla U.S./Kanada i 1-412-317-1843 dla międzynarodowego/lokalnego w dniu wywołania do operatora pomocy. Powtórka będzie dostępna do 24 listopada 2023 roku, dzwoniąc pod numer 1-877-344-7529 dla U.S./Kanada i 1-412-317-0088 dla międzynarodowych/lokalnych połączeń i wprowadzając kod dostępu #9747702.

Firma uzupełnia swoje skondensowane i zkonsolidowane sprawozdania finansowe, które są przygotowywane i prezentowane zgodnie z US GAAP, o pewne nie-GAAPowe wskaźniki finansowe. Zgodnie z wymaganiami regulacji Komisji Papierów Wartościowych, powyższe tabele prezentują wyjaśnienie wskaźników nie-GAAPowych firmy do najbardziej bezpośrednio porównywalnego wskaźnika US GAAP. Każdy z powyższych wskaźników nie-GAAPowych powinien być traktowany dodatkowo do odpowiedniego wskaźnika US GAAP, i może nie być porównywalny do wskaźników o podobnej nazwie raportowanych przez inne firmy. Firma uważa, że te wskaźniki nie-GAAPowe, po wyjaśnieniu odpowiedniego wskaźnika US GAAP, pomogą jej inwestorom w następujący sposób: Wskaźniki przychodów nie-GAAPowe, które pomagają w identyfikacji trendów wzrostu i porównywaniu przychodów z okresami poprzednimi i przyszłymi, oraz wskaźniki rentowności nie-GAAPowe, które pomagają w zrozumieniu długoterminowych trendów rentowności biznesu firmy i porównywaniu jej zysków z okresami poprzednimi i przyszłymi.

Aby zapewnić lepszy ogląd na bieżące trendy biznesowe, firma wyklucza pewne pozycje z nie-GAAP pomiarach przychodów. Wykluczone pozycje obejmują: transakcje walutowe i przetłumaczenia; więcej lub mniej dni wysyłki w okresie i wpływ przejęć.

Firma wyklucza pewne pozycje ze swoich nie-GAAP miar wydajności, ponieważ te pozycje mogą nie odzwierciedlać lub nie mieć nic wspólnego z podstawowym wynikiem operacyjnym firmy. Wykluczone pozycje obejmują: koszty restrukturyzacji, przejęcia i integracji oraz inne koszty, ugody prawne, rezerwy i opłaty, netto od odszkodowań ubezpieczeniowych, nietrwale upadłości i nieokreślonych niematerialnych intelektualnych, zakup księgowy związany z przejęciem, w tym ustalenie stanu magazynu po zakupie, wypłata składników gwarancyjnych i anulowanie niepewnych pozycji podatkowych.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM