Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > PGE – Konsekwentna realizacja transformacji ciepłownictwa

PGE – Konsekwentna realizacja transformacji ciepłownictwa

PGE systematycznie modernizuje elektrociepłownie w wielu miastach Polski. Już w 2018 roku w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu oddano do użytku nowe, ekologiczne źródła kogeneracyjne. Do końca 2023 roku ruszą prace nad źródłami gazowymi w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie i Siechnicach. Te inwestycje pozytywnie wpłyną na jakość dostaw ciepła dla mieszkańców oraz ograniczą emisję szkodliwych substancji.

PGE Energia Ciepła jest liderem transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce, modernizując stare, nieefektywne źródła energii na bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania. Do 2030 roku planuje zastąpienie węgla jako głównego źródła energii cieplnej zrównoważonymi, nisko lub zeroemisyjnymi źródłami energii, takimi jak biomasse, energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna.

„Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb lokalnych rynków ciepła, zwiększamy bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców, poprawiamy elastyczność źródeł wytwarzania, a także znacząco ograniczamy wpływ na środowisko naturalne – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła technologią opartą na gazie ziemnym spowoduje spadek emisji: tlenków siarki o 90 procent, dwutlenku węgla o 40 procent, tlenków azotu o 20 procent i pyłów o 85 procent. Modernizacja elektrociepłowni to także korzyści biznesowe dla Grupy PGE. Po kryzysie wywołanym agresją Rosji na Ukrainę ceny gazu obecnie ustabilizowały się, a pewność dostaw zapewnia Polsce Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

W PGE rozpoczęto proces dekarbonizacji ciepłownictwa w Zielonej Górze i Toruniu, gdzie od kilku lat gaz jest wykorzystywany do produkcji ciepła. Natomiast w Gdańsku w 2022 roku uruchomiono innowacyjne, najnowocześniejsze w Polsce kotły elektrodowe o mocy 130 MW.

W 2023 roku PGE Energia Ciepła oddała trzy nowe inwestycje do eksploatacji. W maju została uruchomiona w Kielcach kotłownia gazowa o mocy 160 MWt. W lipcu wyłączone zostały kotły węglowe w Elektrociepłowni Bydgoszcz I, zastąpione przez nowoczesną, niskoemisyjną kotłownię gazową o mocy ok. 40 MW, kosztującą łącznie 487 mln zł. Z kolei w październiku, inwestycja w elektrociepłowni w Zgierzu została zakończona. Obejmowała ona kogenerację gazową o mocy 13,5 MWe i 15 MWt, uzupełnioną o kolektory słoneczne. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 96 mln zł.

„Obecnie w PGE Energia Ciepła prowadzimy 9 projektów inwestycyjnych, związanych z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Bydgoszczy, Kielcach, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie Wrotków, Rzeszowie oraz w Siechnicach koło Wrocławia i w dzielnicy Wrocław-Zawidawie. W fazie przygotowania do realizacji jest 15 kolejnych projektów kogeneracyjnych oraz ciepłowniczych, wykorzystujących paliwa gazowe, m.in. w Gdańsku i Krakowie. PGE Energia Ciepła w ciągu 6 lat przeznacza na projekty inwestycyjne łącznie ponad 7,7 mld zł.” – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Nowa generacja inwestycji w transport ciepła stanowi przełom w dziedzinie ciepłownictwa. Wśród głównych celów tego projektu znajduje się zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie nowych technologii. Bardzo ważnym elementem tego programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

PGE Energia Ciepła stawia na odnawialne źródła energii. W ten sposób firma wspiera dążenie do uniezależnienia się od paliw kopalnych. Inwestycje w nowe technologie pozwolą zmniejszyć zużycie energii, zmniejszyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.

PGE Energia Ciepła realizuje ambitny program inwestycji w transformację ciepłownictwa. Przedsięwzięcia obejmują zarówno budowę nowych instalacji wykorzystujących energie odnawialne, jak i modernizację istniejących. Wśród nowych projektów znajdziemy m.in. budowę gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej w Gorzowie Wielkopolskim, dwa agregaty kogeneracyjne we Wrocławiu-Zawidawie oraz budowę instalacji kolektorów słonecznych.

Nowoczesne technologie wykorzystywane w ramach inwestycji w ciepłownictwo przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki nim klienci będą mogli korzystać z wygodnych i bezpiecznych usług ciepłowniczych, a jednocześnie przyczyniać się do ochrony środowiska.

PGE Energia Ciepła angażuje się w realizację programu redukcji zużycia energii poprzez inwestycje w ośrodki ciepłownicze. Poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, nowych technologii i modernizację istniejących instalacji, firma zapewnia zarówno bezpieczeństwo energetyczne, jak i możliwość redukcji kosztów i emisji gazów cieplarnianych.

Rzeszów jest w trakcie budowy nowej kotłowni gazowej o mocy 186 MWt i wartości 86 mln zł. Ponadto trwa tam rozbudowa drugiej linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), której koszt wynosi 406 mln zł. W Kielcach planowane jest w tym roku oddanie do użytkowania bloku gazowego z turbiną gazową 8 MWe i zintegrowanym wodnym kotłem odzysknicowym, a zakończenie inwestycji nastąpi w maju 2023 roku. Na Wrotkowie w Lublinie powstaje zaś kotłownia rezerwowo-szczytowa wraz z mobilnymi kotłami gazowo-olejowymi i tę inwestycję planuje się zakończyć do stycznia 2024 r., a jej koszt szacuje się na 86 mln zł.

Nowa elektrociepłownia PGE Energia Ciepła – Nowa EC Czechnica-2 w Siechnicach – to niskoemisyjne źródło ciepła i energii elektrycznej o wartości 1,24 mld zł. Zasilana gazem ziemnym, będzie składała się z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. Dzięki niskim emisjom CO2, po uruchomieniu w II kwartale 2024 r., roczne oszczędności energii pierwotnej wyniosą aż 600 tysięcy MWh, a emisja CO2 zmniejszy się o 622 tysiące ton. Moc cieplna jednostki wyniesie 315 MWt, natomiast moc elektryczna 179 MWe – o blisko 80% więcej niż obecnie.

PGE Energia Ciepła wyraźnie realizuje założenia Unii Europejskiej dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej. Przykładowo w PGE Toruń udało się sukcesywnie przeprowadzić zieloną transformację, a ciepłowniczy system miasta jest wzorem do naśladowania dla innych miast. Obecnie spełnia on wymogi Unii Europejskiej, które określone są na 2026 rok i realizuje technologie kogeneracji wraz ze źródłami OZE. Inwestycje te zostały także przeprowadzone w innych miastach, jak Zgierz i Wrocław-Zawidaw.

„Stopniowe odejście od wykorzystania węgla w ciepłownictwie do 2030 roku pozwoli nam w pełni zrealizować wymogi unijne, ale także znacząco obniżyć emisje C02 stanowiącego istotny koszt w produkcji ciepła i energii” – powiedział Wojciech Dąbrowski.

PGE Energia Ciepła właśnie wdroża 15 inwestycji o łącznej wartości 4,5 mld złotych. Celem tych działań jest wyeliminowanie przestarzałych i wysokoemisyjnych źródeł oraz zastąpienie ich nowymi, efektywnymi technologiami. Przykładem tego jest planowany projekt gazociągu, który w maju 2025 r. pozwoli na zasilanie kotłowni rezerwowo-szczytowej II gazem. Kolejne inwestycje, obejmujące instalację silników gazowych i kotła biomasowego w Gdyni, oraz wielkoskalowe pompy ciepła w Gdańsku, mają zostać ukończone w 2026 i 2028 roku odpowiednio.

Aby sprostać wymogom środowiskowym, PGE Energia Ciepła rozważa różne scenariusze, w tym wprowadzenie nowych technologii w swoich instalacjach, takich jak agregaty kogeneracyjne zasilane gazem, gazowe kotły wodne i przemysłowe pompy ciepła zasilane energią elektryczną, a także odzysk ciepła z odpadów lub wykorzystanie ciepła odpadowego. Przykładem jest ITPOE w Rzeszowie, która po zakończeniu budowy II linii technologicznej będzie w stanie przetwarzać do 180 tys. ton odpadów rocznie. Inwestycja ta ma zostać ukończona do końca 2024 r.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM