Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > 112 mln euro do Metropolii Bydgoszcz z nowego ZIT-u – inwestycja w przyszłość

112 mln euro do Metropolii Bydgoszcz z nowego ZIT-u – inwestycja w przyszłość

Poniedziałkowe porozumienie pomiędzy 20 gminami, miastami i powiatami tworzącymi obszar Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz zapewniło możliwość realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Środki finansowe, które zostaną przeznaczone na ZIT BydOF w perspektywie 2021-2027, wyniosą 112 mln euro.

„To porozumienie to jeden z efektów wielu lat pracy i zaangażowania, które włożyliśmy w budowę metropolii” – podkreślił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, dziękując władzom województwa za powierzenie Miastu Bydgoszcz części zadań związanych z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. „To usprawni realizację wielu projektów. Uzgadniając obszary wsparcia do realizacji w ramach ZIT, szczególną uwagę zwracaliśmy na to, by służyły one jak największej liczbie mieszkańców. Warto podkreślić, że bydgoski ZIT jest też gospodarczą lokomotywą całego regionu” – dodał Bruski.

Prowadzone w ramach ZIT-u projekty wykorzystają 112 mln euro z funduszy europejskich do zakupu taboru niskoemisyjnego, usprawnienia systemu transportu miejskiego, poprawy gospodarki wodnej, budowy ścieżek rowerowych, odnowienia przestrzeni publicznej, wsparcia placówek edukacyjnych i przedszkoli. Inwestycje te pozwolą na większą jakość i wydajność usług publicznych, jak również na poprawę jakości życia mieszkańców.

Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie wykorzystają możliwości finansowe jakie daje ZIT, by poprawić jakość usług publicznych oraz warunki życia mieszkańców. Projekty takie będą się skupiać na doskonaleniu transportu miejskiego, gospodarki wodnej, budowie ścieżek rowerowych, odnowieniu przestrzeni publicznej, a także wsparciu placówek edukacyjnych i przedszkoli.

ZIT-y sprawiają, że samorządy miast i ich obszarów funkcjonalnych mogą wspólnie realizować inwestycje dofinansowane przez Unie Europejską. Bydgoski magistrat zwraca uwagę, że ich celem jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności, dlatego też zostaną opracowane strategie rozwoju ponadlokalnego i strategie ZIT, aby możliwie skutecznie wykorzystać fundusze unijne.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął w 2020 roku Strategię Przyspieszenia 2030+, w ramach której obszar Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz został oficjalnie uznany jako Obszar Funkcjonalny Miasta Bydgoszczy. To otworzyło drogę do realizacji instrumentu ZIT na obszarze Metropolii Bydgoszcz w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, co wymagało przeprowadzenia prac przygotowawczych.

Od wtorku Miasto Bydgoszcz będzie pełnić funkcję Instytucji Pośredniczącej, zajmując się wdrażaniem i wydatkowaniem środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Do głównych obowiązków należeć będzie m.in. przygotowywanie konkursów, ogłaszanie konkursów, wybieranie projektów do dofinansowania, podpisywanie umów z beneficjentami, weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrola projektów.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM