Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > RELPOL SA (17/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki

RELPOL SA (17/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 31.08.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Relpol S.A., z dniem 01.09.2022 Pana Krzysztofa Pałgana Wiceprezesa i p.o. Prezesa Zarządu oraz Panią Monikę Kuriatę Członka Zarządu, a następnie z dniem 01.09.2022 powołała 3 osoby w skład Zarządu nowej, wspólnej kadencji w osobach:

1. Krzysztofa Pałgana na Prezesa Zarządu

2. Monikę Kuriatę na Wiceprezesa Zarządu

3. Bartłomieja Szydłowskiego na Członka Zarządu

Życiorysy zawodowe powołanych osób:

Krzysztof Pałgan

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Inżynier elektryk. Studia podyplomowe z zarządzania finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

od 05.01.2022 do 01.09.2022 Wiceprezes Zarządu i p.o. Prezesa Zarządu

od 06.02.2018 Wiceprezes Zarządu Relpol S.A., Dyrektor handlu i marketingu

od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor handlu i marketingu.

od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor handlu i marketingu w Relpol S.A.

2013-2017 – Dyrektor sprzedaży i marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. – Dyrektor handlowy w ABB Sp. z o.o.,

2011-2013 – Dyrektor rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.

2004-2010 – Dyrektor Regionalnego biura sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i systemy dla energetyki, w ABB Sp. z o.o.

2001-2003 – Dyrektor obszaru sprzedaży dla rynków C_EE w ABB Italy, Lodi.

1999-2000 – Dyrektor sprzedaży i marketingu Dywizji systemów dla e nergetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.

1998-1999 – Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.

1993-1998 – Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Jak powyżej.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Monika Kuriata

Wykształcenie wyższe. Studia magisterskie o kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo kursy w zakresie wycen biznesowych, koncepcji zarządzania wartością, strategii rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą.

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

od 05.01.2022 do 01.09.2022 – Członek Zarządu, Dyrektor finansowy

od 05.2009 – Dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej, Prokurent w Relpol SA.

od 06.2006 – do 04.2009 Specjalista ds. zarzadzania ryzykiem i analiz w Relpol S.A.

od 10.2003 – do 05.2006 Księgowa ds. należności.

od 03.2000 – do 08.2003 Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Jak powyżej.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bartłomiej Szydłowski

Wykształcenie wyższe. Studia magisterskie o kierunku elektronicznym na Uniwersytecie Zielonogórskim, studia MBA z zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe o kierunku handel zagraniczny również na AE we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

od VI 2022- Dyrektor operacyjny w Lumel S.A. Zielonej Górze

od VII 2020 do VI 2022- Dyrektor sprzedaży i marketingu w Lumel S.A. Zielonej Górze

od IV 2018 do VII 2020 – Dyrektor eksportu i rozwoju produktów w Relpol S.A.

od II 2010 do IV 2018 Dyrektor eksportu w Relpol S.A.

od IV 2009 do I 2010 Kierownik działu marketingu w Relpol S.A.

od III 2008 do III 2009 Dyrektor zarządzający w Styler Sp. z o.o. w Trzebnicy

od VIII 2004 do III 2008 Specjalista ds. marketingu w Relpol S.A.

od IX 2003 do VIII 2004 Referent ds. handlu zagranicznego w Relpol S.A.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Jak powyżej.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM