Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (20/2022) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

GK IMMOBILE SA (20/2022) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także „Spółka Przejmująca”) ze spółką Makrum Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”).

Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 §21, w związku z powyższym, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.immobile.com.pl, zgodnie z art 500 § 21 k.s.h., aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto, z dokumentami o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w Bydgoszczy, przy Placu Kościeleckich 3, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, nieprzerwanie począwszy od dnia 09.08.2022 r., aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia, zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504§1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM