Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (17/2022) Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta

GK IMMOBILE SA (17/2022) Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r., otrzymał informację ze strony spółki zależnej drugiego stopnia Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Wykonawca), o zawarciu w dniu 14 czerwca 2022 r. ze spółką Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibą w Kole jako Zamawiającym, listu intencyjnego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zgodnie z którym strony zawrą umowę o roboty budowlane, po zaistnieniu warunków formalnych dla inwestycji wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przewidywana wartość wynagrodzenia Wykonawcy w ewentualnej umowie o roboty budowlane, wedle wiedzy Spółki przekroczy 10% skonsolidowanych przychodów Spółki uzyskanych w 2021 r.

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM