Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > MFiPR: Dodatkowe fundusze na rozwój transportu miejskiego w Bydgoszczy (komunikat)

MFiPR: Dodatkowe fundusze na rozwój transportu miejskiego w Bydgoszczy (komunikat)

MFiPR informuje:

O 25 mln zł zwiększy się dofinansowanie z Funduszy Europejskich budowy linii tramwajowej w Bydgoszczy, która połączy ul. Fordońską z ul. Toruńską. Przyznanie dodatkowego dofinansowania dla inwestycji w Bydgoszczy z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) ogłosił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

– Inwestycja ma istotne znaczenie dla południowo-wschodniej części miasta. Utworzenie nowego połączenia komunikacji miejskiej skróci czasu przejazdu oraz poprawi połączenie centrum miasta z ważnymi ośrodkami życia społecznego – powiedział wiceminister Waldemar Buda i dodał: – Łączna dodatkowa kwota środków UE przyznana miastu Bydgoszcz na inwestycje w niskoemisyjny transport miejski wynosi już 50 mln zł.

Z dodatkowej puli POIiŚ przyznano już Bydgoszczy środki w wysokości 25 mln zł na realizację nowego projektu „Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy”. Inwestycje wynikają z planów miasta na zwiększenie udziału transportu tramwajowego w przewozach komunikacji miejskiej.

– Zgodnie z przyjętą wizją miasta, przewozy tramwajowe mają pełnić dominującą rolę w przewozach pasażerskich w Bydgoszczy – wyjaśnił Waldemar Buda.

Bydgoskie projekty transportowe z dofinansowaniem POIiŚ

Na terenie Bydgoszczy realizowane są 3 projekty o łącznej wartości 520,02 mln zł, w tym dofinansowanie UE 281,24 mln zł. Inwestycje obejmują budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz na odcinku pomiędzy ul. Fordońską i ul. Toruńską, przebudowę infrastruktury wzdłuż ul. Chodkiewicza oraz zakup taboru tramwajowego. Beneficjentem wszystkich 3 projektów jest miasto Bydgoszcz.

Fundusze Europejskie wspierają transport zbiorowy

Na rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło około 10 mld zł. Realizowane projekty obejmują budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej, zakup nowego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego, elementy Inteligentnych Systemów Transportowych, budowę węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę II linii metra warszawskiego.

Dzięki wsparciu z POIiŚ powstanie ponad 200 km nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra. Docelowo zakupionych lub zmodernizowanych zostanie ponad 1100 szt. jednostek taboru pasażerskiego. Inwestowanie w komunikację miejską przynosi wymierne efekty. W miastach rośnie liczba pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Poprawia się płynność ruchu. Ograniczony zostaje negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mmu/


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM