Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > Rosja i Polska Zwalczają Nieprawidłowości: Wygnanie Obywatela Rosji z Kraju

Rosja i Polska Zwalczają Nieprawidłowości: Wygnanie Obywatela Rosji z Kraju

Aby zapobiec niezgodnym z prawem działaniom obywateli innych państw, Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM będzie aktywnie monitorować sytuację i będzie współpracować z odpowiednimi służbami bezpieczeństwa państwowymi.

W trosce o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli, KPRM wyraża swoje stanowcze potępienie jakiejkolwiek formy działalności służb specjalnych innych państw na terytorium Polski.

Kolejnym krokiem w celu ochrony bezpieczeństwa Polski jest podjęcie działań zmierzających do zintensyfikowania współpracy z odpowiednimi służbami bezpieczeństwa państwowymi oraz udoskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego.

Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM zobowiązuje się do stałego monitorowania sytuacji oraz do wdrażania skutecznych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polski i jej obywateli.

KPRM podejmuje działania mające na celu zapewnienie, że wszelkie formy działalności niezgodnej z prawem, w tym działalności służb specjalnych innych państw, będą skutecznie eliminowane.

KPRM wspiera działania mające na celu ochronę polskiego bezpieczeństwa narodowego, w tym przeciwdziałanie jakimkolwiek formom współpracy z służbami specjalnymi innych państw.

Dzięki współpracy z odpowiednimi służbami bezpieczeństwa państwowymi KPRM jest w stanie skutecznie zapobiegać działalności służb specjalnych obcych państw na terytorium Polski.

Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM stale monitoruje sytuację i podejmuje skuteczne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Polski i jej obywateli, w tym zapobieganie jakiejkolwiek formie współpracy z służbami specjalnymi innych państw.

KPRM przeciwdziała wszelkim nielegalnym działaniom na terytorium Polski, w tym działalności służb specjalnych innych państw, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Polski.

KPRM intensyfikuje swoje wysiłki w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa narodowego, w tym zwalczanie wszelkiego rodzaju nielegalnej działalności na terytorium Polski, w tym współpracy z służbami specjalnymi innych państw.

Rosjanin przebywał w Bydgoszczy, ale w 2023 r. w okolicy tego miasta zidentyfikowano również dwóch innych cudzoziemców, którzy prawdopodobnie działali szpiegowsko na rzecz Rosji i Białorusi. Zgromadzone dowody wskazują na stałe zainteresowanie Rosji wskazanym rejonem Polski.

ABW pokazało, że Polska jest skuteczna w zwalczaniu działań służb specjalnych Rosji i Białorusi. W okresie 2016-2023 polski kontrwywiad skutecznie zneutralizował działania ok. 100 szpiegów. Większość z nich to Rosjanie i Białorusini wydaleni z Polski lub podejrzani o szpiegostwo.

Departament Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że komunikaty opublikowane w serwisie PAP są weryfikowane pod względem merytorycznym przez nadawców i nie zawierają zmian w stosunku do treści dostarczonej przez nich. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(KPRM)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM