Wiadomości Bydgoszcz > News > Zdrowie > Główne zasady zdrowego starzenia się: co warto wiedzieć?

Główne zasady zdrowego starzenia się: co warto wiedzieć?

Życie starszych osób w Polsce może być pełne szczęścia i zdrowia. Jednak aby tak się stało, potrzebne jest zaangażowanie na poziomie indywidualnym, społecznym oraz systemowym. Dzięki temu starzenie się może odbywać się zdrowo, bez chorób przewlekłych i uczucia samotności, z którymi często się je kojarzy. Trzeba jednak włożyć w to wysiłek, aby osiągnąć ten stan.

XX Forum Rynku Zdrowia zwróciło szczególną uwagę na zdrowie i dobre samopoczucie seniorów. Dyskusja skupiła się na tym, jak wspierać starzenie się w zdrowiu. Wśród zaproponowanych rozwiązań pojawiły się innowacje w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, promowania zdrowego stylu życia oraz wzmacniania odporności społecznej.

Szacuje się, że coraz więcej seniorów będzie miało do czynienia z problemami zdrowotnymi lub chorobami przewlekłymi. Dlatego istotne jest zapewnienie im opieki medycznej, która zapewni im długotrwałe zdrowie oraz lepsze samopoczucie. Ważne jest również podnoszenie świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywności społecznej, które wzmocnią odporność seniorów.

„Dwóch na trzech pacjentów w wieku starszym ma w Polsce przynajmniej dwie choroby przewlekłe” – podkreśliła podczas panelu dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska z Kujawskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Dr Grażyna Kowalska zaznaczyła, że duża część pacjentów zmagających się z chorobami układu oddechowego to osoby starsze. Co więcej, w przypadku przewlekłej choroby obturacyjnej płuc (POChP) połowa chorych cierpi na inne, współistniejące choroby.

Nasz ogólny stan zdrowia nie jest teraz dobry, a sytuację pogarsza wysoka wielochorobowość. Aby temu przeciwdziałać, ważne jest, abyśmy inwestowali w profilaktykę, a działania na rzecz zdrowego starzenia się rozpoczęli już w młodym wieku. Na szczęście, wielu specjalistów uważa, że Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zwiększyć wydatki na profilaktykę, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu zdrowia.

Aby zadbać o swoje zdrowie w podeszłym wieku, należy stosować zasady zdrowego stylu życia. Zdrowa dieta, regularny ruch (nie musi to być uprawianie intensywnych sportów, wystarczy codzienny spacer), unikanie alkoholu i papierosów, odpowiednia ilość snu i trzymanie się blisko swoich bliskich – to wszystko składa się na receptę na zdrowe starzenie się.

„Kuleje edukacja prozdrowotna” – przypomniał.

Prof. Maciej Banach, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, wyjaśnił, że mimo zdrowego stylu życia, może się zdarzyć, że choroba się pojawi. Wówczas ważne jest, by pacjenci wiedzieli, jakie są objawy alarmowe i zgłosili się do lekarza, ufając w jego kompetencje. Zaznaczył również, że fake newsy na temat statyn są tak rozpowszechnione, że wielu pacjentów obawia się ich stosowania, nie zdając sobie sprawy, że w razie problemów z cholesterolem, statyny mogą przedłużyć życie.

Prof. Maciej Banach, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, zwrócił uwagę, że zdrowy tryb życia może nie wystarczyć, ale kluczową rolę odgrywa wiedza na temat objawów choroby oraz ufność w kompetencje lekarza. Podkreślił także, że istnieje wiele fałszywych informacji na temat statyn, a ich stosowanie może pomóc w kontrolowaniu poziomu cholesterolu i przedłużyć życie.

„Nieadherencja (nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich) jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu” – podkreślił.

Według niego, dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przedmiotu dotyczącego wiedzy o zdrowiu w szkołach. Takie wczesne kształcenie pomogłoby ukierunkować młodych ludzi na właściwe postawy i ograniczyć wpływ błędnych przekonań i założeń.

Dr Czajkowska-Malinowska zauważyła, że edukacja prozdrowotna jest niezbędna także dla pacjentów starszych. Przykładem może tu być wkład pielęgniarek diabetologicznych, które uczą diabetyków jak radzić sobie z chorobą. Takie świadczenia powinny być oferowane również w przypadku innych chorób przewlekłych, wspomagane działaniami edukacyjnymi.

„Potrzebujemy modelu opieki nad chorym przewlekle” – podkreśliła.

Dla seniorów w Polsce, zgodnie z listą postulatów panelistów, wyznaczono następne priorytety: szczepienia dla dorosłych oraz bilanse zdrowia dla osób starszych. W celu zapewnienia im zdrowszego, bezpieczniejszego i bardziej aktywnego życia, konieczne są działania mające na celu wsparcie ich samotności, a także inicjatywy, które zachęcałyby do zaangażowania w życie społeczne.

Dlatego też, władze powinny zachęcać seniorów do częstszych spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz umożliwiać im udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Powinny również wspierać ich aktywność fizyczną i hobby artystyczne, a także zapewnić im dostęp do różnych form turystyki.

Tym samym, władze powinny zapewnić seniorom z Polski lepszą jakość życia poprzez zwiększenie dostępności szczepień i bilanse zdrowia, które pomogą im uniknąć chorób i wykluczenia społecznego.

Dr Zgliczyński wyjaśnił, że wykształcony senior z dużego miasta ma statystycznie dłuższy i zdrowszy okres życia w porównaniu do jego mniej zamożnych rówieśników. Zaznaczył, że ważne jest zapewnienie równego dostępu do usług zdrowotnych w celu zniwelowania tych nierówności.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM