Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > Oczekiwanie na zgodę na inwestycję w trzech miastach – Białystok, Gorzów Wielkopolski i Lublin

Oczekiwanie na zgodę na inwestycję w trzech miastach – Białystok, Gorzów Wielkopolski i Lublin

Z XIII edycji Rankingu Miast Polski Związek Firm Deweloperskich wyłonił samorządy, które stawiają na przejrzyste i szybkie procedury administracyjne, ułatwiające bezpieczne inwestowanie na ich terenach.

Ranking Miast to zestawienie miast wojewódzkich oraz ośrodków, których populacja przekracza 100 tys. mieszkańców. Promuje on samorządy, które są w stanie wydać decyzje niezbędne do realizacji inwestycji deweloperskich oraz te, które mają wysoki poziom zaadoptowania swoich terenów planami miejscowymi. Ranking Miast można więc uznać za wyznacznik nastrojów inwestycyjnych na danym obszarze.

XIII edycja Rankingu Miast ujawniła, że Lublin zajął trzecie miejsce, Gorzów Wielkopolski zdobył srebrny medal, a zwycięzcą zostało Białystok.

Aby porównać w jaki sposób w różnych częściach kraju wygląda przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków inwestycyjnych, Polski Związek Firm Deweloperskich wyprodukował XIII już edycję Rankingu Miast, która ujawniła zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty wydawania decyzji.

Analizy wykazały, że przeważająca część decyzji o warunkach zabudowy w stolicach województw została wydana po 90 dniach od momentu złożenia wniosku przez inwestora. Niespełna kilka procent zmieściło się natomiast w tym terminie, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej, decyzje wydane w 2022 roku trzeba było oczekiwać dłużej niż rok.

Wystarczyło zaledwie jedno spojrzenie na XIII edycję Rankingu Miast, aby szybko zorientować się, że Białystok zwyciężył, Gorzów Wielkopolski zdobył srebrny medal, a na trzecim miejscu uplasował się Lublin.

Dane zawarte w Rankingu Miast pozwalają na wyciągnięcie cennych wniosków dotyczących przyjmowania i rozpatrywania wniosków inwestycyjnych w różnych regionach Polski.

Wyniki Rankingu Miast zachęcają do dalszych badań nad tematem, aby uzyskać jeszcze dokładniejszy obraz kondycji polskich miast, w kontekście inwestycji.

Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) jest organizacją non-profit, która skupia wielu deweloperów w Polsce. Celem PZFD jest pomoc deweloperom w osiąganiu ich celów biznesowych, a także wspieranie branży budowlanej w kraju.

PZFD oferuje szeroki zakres usług, w tym doradztwo w zakresie zarządzania projektami, poradnictwo prawne i finansowe, szkolenia oraz wsparcie w marketingu. PZFD współpracuje z lokalnymi władzami, aby zapewnić deweloperom najlepsze możliwe warunki do prowadzenia działalności.

PZFD dostarcza swoim członkom najlepszych praktyk w branży deweloperskiej oraz dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii. Organizacja zapewnia również swoim członkom dostęp do wiedzy i wsparcia, które pozwalają im wykorzystać swój potencjał w sposób optymalny.

Polski Związek Firm Deweloperskich to nie tylko źródło wsparcia dla branży deweloperskiej w Polsce, ale również organizacja, która wspiera deweloperów w osiąganiu ich celów biznesowych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, wsparciu ze strony lokalnych władz oraz dostępowi do wiedzy i nowoczesnych technologii, PZFD stwarza swoim członkom optymalne warunki do skutecznego prowadzenia działalności.

Według danych za 2022 rok, wydawanie decyzji warunków zabudowy w Polsce stało się zdecydowanie szybsze niż w latach poprzednich. Przykładem tego jest Białystok, gdzie ponad 80% decyzji WZ wydano w ciągu 90 dni, w porównaniu z 57% w 2018 roku.

Również w innych dużych miastach polskich widać podobne tendencje do przyspieszenia wydawania decyzji WZ. W Krakowie, Zielonej Górze i we Wrocławiu odsetek decyzji wydanych w ciągu 90 dni w ciągu roku wzrósł odpowiednio o 20%, 14% i 11% w stosunku do 2018 roku.

Należy zauważyć, że w stosunku do 2018 roku proces wydawania decyzji WZ w 2022 roku został znacznie przyspieszony. W Białymstoku aż 80% decyzji WZ zostało wydanych w ciągu 90 dni, w porównaniu z 57% w 2018 roku.

Również w innych miastach polskich widać wyraźne oznaki przyspieszenia wydawania decyzji WZ. W Krakowie, Zielonej Górze i we Wrocławiu odsetek decyzji wydanych w ciągu 90 dni wzrósł odpowiednio o 20%, 14% i 11% w stosunku do 2018 roku.

Wyniki te potwierdzają, że wydawanie decyzji WZ dla inwestycji mieszkaniowych w Polsce staje się coraz szybsze, co pozytywnie wpływa na wzrost aktywności w sektorze nieruchomości.

Decyzje WZ wydawane są w segmencie biurowym szczególnie sprawnie. Niedawne statystyki pokazują, że w porównaniu z poprzednimi latami, rozstrzygnięć jest stosunkowo niewiele, jednakże inwestorzy nie muszą długo czekać na decyzje. W Białymstoku wszystkie decyzje WZ wydane zostały w ciągu 90 dni, natomiast w Gorzowie Wielkopolskim – aż 2/3 w terminach ustawowych.

Według najnowszych danych dotyczących pozwoleń na budowę (PNB) sytuacja pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednich edycji rankingu. Gorzów Wielkopolski i Opole to jedyne miasta, w których czas wydania decyzji PNB jest krótszy niż 65 dni od momentu złożenia wniosku – w tych dwóch miastach połowa decyzji jest wydawana w ciągu tego okresu.

„W naszych działaniach, związanych z przyznawaniem decyzji w procesie inwestycyjnym, staramy się łączyć dwie bardzo ważne społeczne potrzeby. Z jednej strony – potrzebę dostępu do mieszkań, szczególnie dla ludzi młodych, chcących zostać lub osiedlić się w naszym mieście. Z drugiej strony – chcemy sprzyjać naszym przedsiębiorcom, bo to wpływa na miejsca pracy, na lepsze perspektywy miasta i regionu. Nagroda pokazująca Gorzów jako miasto sprzyjające rozwojowi pokazuje, że te starania się udają. Ma ona też dla nas duże znaczenie z tego powodu, że dowodzi, że nasi urzędnicy są sprawni w działaniu i zaangażowani, a przyjęte procedury są skuteczne” – wskazuje Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego.

Pół roku to maksymalny czas na wydanie pozwolenia na budowę w Bydgoszczy. Według danych statystycznych w 37,5% przypadków czas wydania pozwolenia był dłuższy niż pół roku. W pozostałych trzech stolicach województwach – Olsztynie, Toruniu i Bydgoszczy – odnotowano wyższy odsetek pozwoleń na budowę dla mieszkaniówki wydanych w czasie przekraczającym pół roku.

Bydgoszcz jest liderem jeśli chodzi o długi czas oczekiwania na pozwolenia na budowę. W tym mieście ponad 365 dni wymaga się na wydanie zgody. W trzech pozostałych stolicach województw – Olsztynie, Toruniu i Bydgoszczy – odnotowano wyższy odsetek pozwoleń na budowę dla mieszkaniówki wydanych po pół roku.

Bydgoszcz zdecydowanie wyprzedza pozostałe stolice województw, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na budowę. Aż ponad 365 dni trzeba na nie czekać, a 37,5% pozwoleń na budowę wydanych po roku to wyższy odsetek niż w Olsztynie, Toruniu i innych stolicach województw.

„Do wszystkich wytypowanych miast na początku każdego roku wysyłamy wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej oraz pozyskujemy dane z ogólnodostępnych rejestrów. Pytamy o terminy wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz pokrycie miast miejscowymi planami. Od trzech lat oprócz inwestycji mieszkaniowych przyznajemy punkty za rozstrzygnięcia dotyczące inwestycji biurowych i hotelowych” – wyjaśnia Mateusz Stachewicz.

Polski Związek Firm Deweloperskich tworzy ranking firm deweloperskich, który stanowi niezbędne narzędzie dla firm i klientów. Ranking wskazuje najbardziej wpływowe i zaufane firmy deweloperskie w Polsce. Stworzony jest na podstawie danych dotyczących wielkości i zasięgu działalności, aktywności na rynku, poziomu innowacyjności, jakości realizowanych projektów, wzorowej współpracy z inwestorami oraz wyników finansowych. Ponadto, uwzględniany jest również wizerunek firmy, który stanowi istotny składnik oceny.

Ranking jest opracowywany na podstawie informacji gromadzonych przez Polski Związek Firm Deweloperskich, które są uaktualniane każdego roku. Wszystkie informacje są weryfikowane i sprawdzane pod kątem wiarygodności, dzięki czemu ranking jest wiarygodnym źródłem informacji dla firm i klientów. Ranking jest aktualizowany co roku, a jego wyniki są publikowane w prasie, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM