Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > Konsultacje społeczne w Pruszczu Gdańskim: Uchwalenie uchwały krajobrazowej

Konsultacje społeczne w Pruszczu Gdańskim: Uchwalenie uchwały krajobrazowej

Miasto Pruszcz Gdański właśnie przechodzi ważny etap w zakresie opracowywania uchwały krajobrazowej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mają okazję wyrazić swoje zdanie na temat reklam w przestrzeni miejskiej poprzez udział w badaniu ankietowym. Ankieta online jest dostępna dla wszystkich od 18 września do 12 października 2023 roku.

Jakie są cele uchwały krajobrazowej?

Głównymi celami uchwały krajobrazowej jest ochrona i poprawa jakości krajobrazu miejskiego, ochrona dziedzictwa kulturowego regionu oraz zmniejszenie wpływu postawionych obiektów na środowisko.

Jaki był zakres prac nad uchwałą?

Zakres prac nad uchwałą obejmował analizę dotychczasowych uregulowań dotyczących małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, opracowanie koncepcji krajobrazu miejskiego, opracowanie kryteriów wyboru odpowiednich materiałów i technologii budowy oraz zaproponowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Jakie są korzyści z wprowadzenia uchwały?

Uchwała krajobrazowa przynosi wiele korzyści, takich jak poprawa wyglądu miasta i jego funkcjonalności, ograniczenie barier architektonicznych, zapewnienie bezpiecznego zastosowania materiałów i technologii budowy oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska.

Ponad 5 tysięcy nośników reklamowych w Pruszczu Gdańskim

W 2022 roku przeprowadzono skaning przestrzeni miejskiej w Pruszczu Gdańskim, w wyniku którego zinwentaryzowano 5709 urządzeń reklamowych. Łączna powierzchnia nośników reklamowych wyniosła 21 951,93 m2, a 30-tym typem zostały wyróżnione ich największe skupiska. Najwięcej reklam znajdowało się na arteriach miejskich, w centrum miasta oraz w okolicach centrów handlowych.

Ogromna ilość reklam w Pruszczu Gdańskim

W 2022 roku w Pruszczu Gdańskim odnotowano ogromną liczbę reklam na terenie miasta. Skan przeprowadzony w tym roku wykazał 5709 nośników reklamowych, których łączna powierzchnia wyniosła 21 951,93 m2. Wśród nich zidentyfikowano największe skupiska nośników reklamowych, które zlokalizowane były na głównych ulicach miasta, w centrum oraz w okolicach centrów handlowych.

Pierwszy paragraf:

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie opinii mieszkańców w kontekście reklam w mieście.

Drugi paragraf:

Aby uzyskać najbardziej wiarygodne rezultaty, badanie prowadzone jest poprzez dwa kanały: za pośrednictwem portalu internetowego https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne oraz przy pomocy ankieterów z firmy SRiP – Pracownia Badań Społecznych.

Trzeci paragraf:

Udział w konsultacjach jest szansą dla wszystkich mieszkańców na wyrażenie swoich opinii i zaproponowanie rozwiązań, które będą służyć dobremu funkcjonowaniu miasta.

Czwarty paragraf:

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia swojego zdania na temat reklam w Pruszczu Gdańskim. Twoje opinie będą wykorzystane, by zapewnić skuteczną i sprawiedliwą implementację planu zarządzania miastem.

Badanie wykorzystuje dwa rodzaje ankiet: dla mieszkańców i dla przedsiębiorców. Ankieta dla mieszkańców zawiera 12 pytań, a dla przedsiębiorców 5 – wypełnienie ich zajmie maksymalnie 5 minut – wyjaśnia Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Zależy nam na uwzględnieniu wszystkich punktów widzenia, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału w badaniu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankietach dotyczących miasta Pruszcz Gdański. Analiza wyników ankiet pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. Linki do ankiet znajdziesz poniżej:

– Ankieta dla mieszkańców: https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje/018a73a7-533a-42b6-a082-94f53add2398

– Ankieta dla przedsiębiorców: https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje/018a8800-c6f6-45eb-8159-d025ff582bf7

Twoja opinia ma znaczenie! Weź udział w ankietach i wyraź swoją opinię o mieście Pruszcz Gdański.

Uaktualnione informacje na temat procesu tworzenia uchwały krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego są dostępne na stronie www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl. Sprawdź tam, jak zmienia się krajobraz Pruszcza Gdańskiego!


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM