Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > Unisław – nowoczesna oczyszczalnia ścieków służąca mieszkańcom i przedsiębiorcom

Unisław – nowoczesna oczyszczalnia ścieków służąca mieszkańcom i przedsiębiorcom

Mieszkańcy gminy Unisław i okoliczne zakłady korzystają z nowoczesnej oczyszczalni ścieków, która została zmodernizowana z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Przestarzała biologiczna instalacja została zamieniona na mechaniczną, wprowadzając nowy poziom bezpieczeństwa, higieny i jakości środowiska naturalnego.

Unisławska oczyszczalnia ścieków od wielu lat pracowała w zależności od warunków atmosferycznych. Niedawno jednak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził nieprawidłowości w oddziaływaniu na środowisko lokalne, stąd pilna potrzeba podjęcia odpowiednich działań.

„Udało nam się tę oczyszczalnie zmodernizować. Całość tej modernizacji to ok. 6,7 mln zł, odzyskaliśmy ponad 1,2 mln VAT-u, 4,7 mln zł pochodziło z dofinansowania z EU – z RPO, również ponad 300 tys. pozyskaliśmy z budżetu państwa. Mieszkańców gminy Unisław ta modernizacja kosztowała blisko pół miliona złotych” – wylicza Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Umowę na dofinansowanie przebudowy obiektu w Unisławiu podpisano w czerwcu 2019 roku. Dzięki temu, nowoczesna mechaniczna instalacja oczyszczająca, wraz z nowym budynkiem technicznym i przebudowanymi drogami dojazdowymi, została ukończona w październiku 2021 roku.

Projekt modernizacji pozwolił na czyszczenie ścieków zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, a także na podniesienie standardów ochrony środowiska w Unisławiu.

Nowa instalacja oczyszczająca w Unisławiu umożliwiła znaczące zmniejszenie wpływu ścieków na środowisko, a także zapewniła mieszkańcom wyższy stopień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dzięki wsparciu finansowemu oraz ciężkiej pracy wykonawców, w październiku 2021 roku Unisław został wyposażony w nowoczesny i ekologiczny zakład do oczyszczania ścieków.

„Gdyby nie te środki unijne i możliwość zainwestowania tutaj w gminie Unisław w procesy oczyszczania ścieków, musielibyśmy płacić kary, cofalibyśmy się w rozwoju i nie moglibyśmy zaprezentować takiej korzystnej oferty dla naszych mieszkańców i dla tych zakładów, które są podpięte pod system kanalizacji sanitarnej tutaj na terenie gminy, m.in. zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego” – dodał wójt Danielewicz.

Dzięki zmodernizowanej oczyszczalni skorzystają mieszkańcy trzech miejscowości: Unisławia, Racieniewa i Stablewic, a także lokalni producenci i przetwórcy z branży rolno-spożywczej położone na terenie gminy.

Poprawa środowiska to ważny cel, w którym modernizacja oczyszczalni będzie odgrywać istotną rolę. Dzięki jej wprowadzeniu mieszkańcy wymienionych trzech miejscowości, zlokalizowanych w gminie, oraz producenci i przetwóracze z branży rolno-spożywczej będą mogli cieszyć się zdrowszym otoczeniem.

„Pomagamy tym najmniejszym, Unisław jest tu doskonałym przykładem, ponieważ inwestując ok. 4 mln zł z RPO uzyskaliśmy fantastyczny efekt i funkcjonującą, nowoczesną oczyszczalnię ścieków” – zaznaczył w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawskiego.

Marszałek wyjaśnił, że modernizacja unisławskiego zakładu oczyszczania ścieków to jedno z ok. 70 projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, które otrzymały dofinansowanie z mijającej perspektywy RPO.

Unisławski zakład oczyszczania ścieków będzie modernizowany dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymał z mijającej perspektywy RPO. Jest to jeden z ok. 70 projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskały dofinansowanie.

„Zmodernizowaliśmy w ramach środków unijnych naszego Regionalnego Programu Operacyjnego około 20 podobnych obiektów – są to instalacje budowane na początku lat 90-tych najczęściej. Na szczęście one powstały, no ale już po tylu latach eksploatacji i też zmianie właściwie technologii właściwie oczyszczania wymagają one modernizacji, więc na ten cel w sumie przeznaczyliśmy z RPO jakieś 60 mln zł” – powiedział marszałek kujawsko-pomorskiego.

„To oznacza, że cały czas staramy się  zachować standardy, jakie narzucają ustawy, jeśli chodzi o jakość zrzucanych ścieków. Pamiętajmy też, że unijne dyrektywy wodno-prawne to jeden z fundamentów, na bazie których budowane jest prawodawstwo w obszarze ochrony środowiska w całej UE i Polska jako kraj członkowski jest zobowiązana do ich dochowania” – podkreślił marszałek.

Minister Piotr Całbecki ogłosił, że łącznie z funduszy unijnych w latach 2014-2020 zmodernizowano system wodno-kanalizacyjny w całym kraju za kwotę ponad 160 mln zł. To znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Unisław to kolejne miasto, które odwiedziliśmy w ramach projektu „Polityka spójności w regionach”. W ramach cyklu wideoreportaży prezentujemy dwadzieścia miejsc, które zmieniły się wraz z wsparciem finansowym i projektami unijnymi.

Piotr Całbecki potwierdził, że dzięki wspólnym wysiłkom wypracowano znaczne postępy w modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych w całym kraju. W okresie 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła na ten cel ponad 160 mln zł.

Nasz zespół wybrał się do Unisławia w ramach projektu „Polityka spójności w regionach”. W cyklu wideoreportaży przedstawiamy historie dwudziestu miejsc, które zostały zmienione dzięki funduszom unijnym.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM