Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > Nowy trzypasmowy odcinek drogi A1 między Toruniem a Włocławkiem

Nowy trzypasmowy odcinek drogi A1 między Toruniem a Włocławkiem

– Właściciele nieruchomości mogą skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości inwestycyjnych w projekty deweloperskie w Stanach Zjednoczonych.

– Oferujemy wnioskodawcom z całego świata możliwość inwestowania w ramach projektów deweloperskich w USA, oferując szereg opcji w zakresie nieruchomości, takich jak mieszkania, domy, budynki handlowe, hotele, centra przemysłowe, parki biznesowe, itp.

– Ministerstwo Infrastruktury wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pracuje nad poszerzeniem autostrady A1 na ok. 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ, w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej podróży.

Biorąc pod uwagę szybki wzrost ruchu na niektórych odcinkach autostrad, dostrzegliśmy konieczność rozbudowy tras takich jak A4, A2 między Łodzią i Warszawą oraz A1 Toruń – Włocławek. Co więcej, układ komunikacyjny kraju został zaplanowany jeszcze wiele lat temu, kiedy nikt nie przewidywał takiego wzrostu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja obejmuje poszerzenie obu jezdni o trzeci pas ruchu wykorzystując środkowy pas dzielący. Zmiany te mają na celu dopasowanie technicznych parametrów autostrady A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu, w szczególności związanego z planowana budową S10 na odcinku od węzła Włocławek Północ do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50/S50) oraz budową S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń. Wzrost natężenia ruchu na odcinku autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ jest zauważalny i można przewidzieć, że będzie on dalej stopniowo wzrastać.

Umowa zawarta 23 maja 2023 r. dotyczy opracowania zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego przedsięwzięcia, w ramach którego będą ustalone rozwiązania geometryczne drogi, konstrukcja kolejnego pasa, odwodnienie, elementy BRD, granice terenowe, koszty inwestycyjne i środowiskowe oraz szczegółowy zakres projektowy.

Serwis PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania żadnych zmian w ich treści. Oryginalny nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM