Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > Czy wkład własny stanie się łatwiejszy dzięki dofinansowaniu w Kujawsko-Pomorskiem?

Czy wkład własny stanie się łatwiejszy dzięki dofinansowaniu w Kujawsko-Pomorskiem?

Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, poinformował w poniedziałek w Bydgoszczy, że dla województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczono ok. 300 mln zł na dofinansowanie wkładu własnego do funduszy UE.

„Podobnie, jak w poprzedniej perspektywie rząd wspierać będzie z budżetu państwa beneficjentów programów regionalnych w zapewnieniu części wkładu własnego. Aktualizacja kontraktów programowych ułatwi pozyskiwanie środków finansowych dla tych samorządów, które w swoich budżetach nie byłyby w stanie wygospodarować dodatkowych środków finansowych, by skorzystać ze środków europejskich” – mówił minister Puda.

Dzięki udzielonej pomocy rządowej województwo kujawsko-pomorskie będzie miało łącznie ok. 8,9 mld zł na realizację projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Środki te pochodzą z budżetu państwa, które uzupełniły wkłady własne w projektach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 151 mln zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ok. 147 mln zł).

Dzięki temu wsparciu finansowemu województwo kujawsko-pomorskie będzie miało znacznie większe szanse na powodzenie w realizacji wszystkich projektów związanych z programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

„To znaczny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa, który wesprze realizację inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim. Będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla wzmocnienia przedsiębiorczości, rynku pracy, badań naukowych, dobrego klimatu i środowiska, dostępności transportowej oraz rozwoju zrównoważonego terytorialnie” – ocenił minister.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego przypomniał, że montaż finansowy Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 jest składany z 85 proc. środków unijnych (1 836 mln euro) oraz 15 proc. środków krajowych, w tym z budżetu państwa oraz wkładu własnego beneficjentów. Przekazanie przez rząd blisko 300 mln oznacza, że wkład własny beneficjentów będzie 12 proc. wartości projektów. Pierwszy konkurs o dofinansowanie w ramach FEdKP 2021-2027 będzie miał miejsce w kwietniu.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego poinformował, że montaż finansowy Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 składa się z 85 proc. środków unijnych (1 836 mln euro) oraz 15 proc. środków krajowych, w tym z budżetu państwa i wkładu własnego beneficjentów. Przyznane przez rząd blisko 300 mln oznacza, że wkład własny beneficjentów będzie 12 proc. wartości projektów. Kwietniowa edycja będzie pierwszym konkursem dofinansowania w ramach FEdKP 2021-2027.

„Ogłoszenie informacji o wkładzie budżetu państwa do FEdKP jest dla nas istotne m.in. ze względu na pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie, który ogłosił właśnie pełniący w programie regionalnym funkcję instytucji pośredniczącej Wojewódzki Urząd Pracy – bo rządowe środki zostaną w nim wykorzystane. Nabór ten (w trybie niekonkurencyjnym) jest adresowany do powiatowych urzędów pracy w całym regionie, które w ramach przyznanych grantów sfinansują działania na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy (staże, szkolenia, dotacje na pierwszy własny biznes, dofinansowanie zatrudnienia). WUP jest jedną z dwóch instytucji, którym zarządzający programem samorząd województwa powierzył obowiązki instytucji pośredniczącej – drugą jest związek Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego” – dodał UMWKP.

W tym roku Urząd planuje ogłoszenie 101 konkursów i naborów niekonkurencyjnych, z kwotą wsparcia łącznie wynoszącą 900 milionów euro w ramach środków FEdKP. Z tej puli pieniężnej, 400 milionów euro zostanie przeznaczone na 42 konkursy i nabory, których rozstrzygnięcie planowane jest do II kwartału.

Kontrakt Programowy dla województwa kujawsko-pomorskiego zobowiązuje stronę rządową do przeznaczenia przynajmniej 16 proc. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Samorząd województwa postanowił jednak przeznaczyć na ten cel dużo więcej, biorąc pod uwagę środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, co daje kwotę prawie 2 mld zł. Te środki zostaną wykorzystane w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT) i Innych Instrumentach Terytorialnych (IIT), dzięki czemu województwo kujawsko-pomorskie będzie mogło wesprzeć zrównoważony rozwój miejskich obszarów.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM