Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > SYNEKTIK SA (49/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na sprzedaż systemu da Vinci

SYNEKTIK SA (49/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na sprzedaż systemu da Vinci

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 48/2022 z 19 grudnia 2022 r. dotyczącego złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę systemu da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka zawarła istotną umowę pomiędzy Spółką a Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 13 156 933,37 zł netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 4 tygodni. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi blisko 8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM