Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > Prezes Pekao: za nami kolejny projekt zwiększający udział zielonego finansowania w portfolio kredytowym

Prezes Pekao: za nami kolejny projekt zwiększający udział zielonego finansowania w portfolio kredytowym

Łączna wysokość finansowania tego przedsięwzięcia, jakiego udzieli konsorcjum trzech banków, to 763,4 mln zł. Bank Pekao ma pełnić rolę Agenta Kredytu, Agenta Zabezpieczeń oraz Banku Rachunków, a także zapewnić hedging (red. strategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami) stopy procentowej.

„W transformacji energetycznej nie chodzi o to, aby wydać duże kwoty. Chodzi o to, aby wydawać je mądrze. Tym większa jest nasza radość, że to kolejna w ostatnich tygodniach umowa Banku Pekao na finansowanie dużego projektu w energetyce odnawialnej i zarazem kolejny krok na drodze do wzrostu udziału zielonego finansowania w portfolio kredytowym” – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Docelowa moc nowej farmy fotowoltaicznej to 285,6 MW, obecnie największa polska farma ma moc cztery razy mniejszą. Osiągnięcie planowanej mocy pozwoli zredukować roczną emisję dwutlenku węgla o minimum 138 tysięcy ton. Energia wytwarzana z takiej ilości mocy będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne miasta wielkości Gdańska, Zielonej Góry, Olsztyna, Rzeszowa czy Bydgoszczy.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Z tego co najmniej 8 mld zł zostanie przeznaczonych na projekty zielone i społeczne.

„Są projekty, które zmieniają się w zysk. Są też projekty, które zmieniają świat. Taka idea towarzyszyła nam w czasie prac nad strategią ESG na lata 2021-2024” – podkreśla Jerzy Kwieciński. Udział zielonego finansowania zwiększy się planowo do ponad 4 proc. w portfelu biznesowym Banku Pekao i obejmie inwestycje w farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo.

„Od dnia, kiedy Zielony Ład wszedł w życie, byliśmy świadomi, że nowe wyzwania oznaczają dla instytucji finansowych nowe podejście w finansowaniu inwestycji – komentuje wiceprezes Banku Pekao. – Z jednej strony banki potrzebują odważnych inwestorów, których projekty złagodzą skutki zmian klimatycznych i wesprą procesy transformacji energetycznej poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej. Z drugiej strony odważni inwestorzy potrzebują banków, które ESG na stałe wpiszą w ryzyko i własne strategie” – uzupełnia Jerzy Kwieciński.

Firmy, które zajmą się budową pomorskiej farmy mają już renomę i doświadczenie w realizowaniu tego typu projektów. Goldbeck Solar to międzynarodowa grupa specjalizująca się w budowie systemów fotowoltaicznych na całym świecie. Jej partnerem w realizacji przedsięwzięcia jest Respect Energy – polska firma, która działa w 22 krajach i zajmuje się obrotem energii elektrycznej.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM