Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > Dulkiewicz: fundusze unijne w Gdańsku to ponad 5 mld zł (wideo)

Dulkiewicz: fundusze unijne w Gdańsku to ponad 5 mld zł (wideo)

Spalarnia jest największą inwestycją w regionie w obszarze gospodarki odpadami. Port Czystej Energii będzie pod względem wydajności średnią tego typu instalacją w skali kraju, docelowo ma przyjmować rocznie 160 tysięcy ton odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu. W efekcie tego procesu wytworzona zostanie energia elektryczna i ciepło, co pozwoli zaoszczędzić tradycyjne, kopalne źródła energii.

„Instalacji spalarnianych w Europie jest dość dużo, ale co jest bardzo ważne, ta nasza będzie spełniała najnowsze normy emisyjne, czyli można powiedzieć, że będzie najbardziej nowoczesną instalacją w Europie. (…) Jesteśmy na etapie montażu linii technologicznej, czyli poza typowymi pracami budowlanymi montujemy ogromne elementy kotła” – wyjaśnia prezes spółki Port Czystej Energii Sławomir Kiszkurno. „Planujemy zakończyć inwestycję do końca 2023 roku” – wskazuje.

Na dzień dzisiejszy wartość inwestycji wynosi ponad 565 mln zł netto, z czego blisko 271 mln zł pokrywa bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W Polsce tego typu instalacje eksploatowane są m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.

Fundusze unijne przyczynią się również do znacznego skrócenia czasu dojazdu z południowych dzielnic Gdańska do centrum. Linia tramwajowa Nowa Warszawska jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części miasta.

„Nowa Warszawska będzie miała ok. 2 km długości. Jest to linia, która stanowi element szerszego programu, Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej. W ramach tego projektu unijnego realizowane są również inne działania, takie jak np. zakup taboru czy też budowa wiat przystankowych, a także budowa systemu informacji pasażerskiej” – podkreśla Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Do końca października 2022 roku będzie realizowany inny projekt unijny – Gdańsk Miastem Zawodowców. Głównym celem projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy absolwentów klas kształcenia zawodowego. Z projektu skorzysta w sumie około 3 tys. uczniów i nauczycieli dziewięciu gdańskich szkół zawodowych. Jedną z nich jest Zespół Szkół Morskich w Gdańsku.

Dyrektor ZSM Hanna Szkodo wyjaśnia, że szkoła otrzymała nowy budynek z 11 laboratoriami.

„Ta inwestycja przyczyniła się do tego, że podniosła się jakość nauczania w naszej szkole, a nauczanie zostało bardziej uatrakcyjnione” – zaznacza.

Wicedyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku Ryszard Dombrowski zauważa z kolei, że na wyposażeniu szkoły są najnowocześniejsze urządzenia, z którymi rzeczywiście można się spotkać na statku.

„Ciągle się rozwijamy, uczeń też musi się ciągle rozwijać i spotkać z nowymi technologiami” – dodaje.

Prezydent Gdańska podkreśla, że w mieście jest jeszcze „sporo do zrobienia”, wskazując przy tym na wyzwania środowiskowe i klimatyczne czy wyznania społeczne. „Są to projekty, co do których wierzę, że tak jak dotychczas skutecznie będziemy pozyskiwali środki unijne” – oznajmia Dulkiewicz.

Źródło informacji: EuroPAP News


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM